Varsling

Varsling om brudd på Fortums etiske retningslinjer kan rapporteres til leder for internrevisjon i Fortum ved å bruke kanalene nevnt nedenfor.

Alle henvendelser rundt overholdelse av de etiske retningslinjene i Fortum gjennomgås i henhold til en etablert prosess. Henvendelser i form av varsling vil ikke føre til negative arbeidsrelaterte konsekvenser.

Når varslingssaker blir undersøkt, har vi taushetsplikt og disiplinære tiltak vil ikke bli iverksatt mot personen som er beskyldt for tjenesteforsømmelse eller manglende overholdelse av retningslinjene, inntil undersøkelsesprosessen er fullført. Ansatte som bryter de etiske retningslinjene, vil bli underlagt passende disiplinære tiltak. Varsling kan for eksempel være relatert til økonomisk utroskap, underslag, korrupsjon, interessekonflikter, trakassering, sikkerhetsproblemer og ulovlige handlinger.

For nøyaktige, effektive og rettferdige undersøkelser, oppmuntrer Fortum til å rapportere med eget navn. Rapporter kan imidlertid også leveres anonymt.

Rapporten kan sendes via en av følgende kanaler:

  • ved å sende en e-post til selskapets internrevisjon, internal [dot] audit [at] fortum [dot] com (internal[dot]audit[at]fortum[dot]com)
  • Fylle ut skjemaet nedenfor og trykke på "Send"-knappen nederst på siden

Av hensyn til svensk lovgivning skal ansatte i Sverige kun bruke følgende kanaler:

  • Post til: FORTUM CORPORATION, Head of Corporate Internal Audit, PO Box 100, FI-00048 FORTUM, Finland
  • Telefonnummer: +46 8 6717633 (til leder for internrevisjonen) i kontortid

Identifiser og forklar dine bekymringer i tilstrekkelig detalj, dette gjør undersøkelsen enklere å gjennomføre.

Hvis du ønsker å få et svar på meldingen din, legg ved navn og fullstendig kontaktinformasjon.

Fortum aksepterer ikke misbruk av noen av disse kanalene.

Lagrede personaldata (navn, telefonnummer og e-post) slettes så fort din henvendelse er behandlet av Fortum. Les mer om Fortums personvern.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.