Resirkulering av materialer

Recycling & Waste

Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikrer sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen
Fortum Circo

Vi resirkulerer flere typer materialer. På denne siden kan du lese mer om resirkulering av plast, batterier, bunnaske og flyveaske, og kontakte oss dersom du har spørsmål om våre tjenester.

Resirkulering av plast

Fortum Recycling & Waste tilbyr løsninger for raffinering av plast for gjenbruk. Vi samler inn plast fra husholdninger som gjenvinnes på plastgjenvinningsanlegget vårt i Finland. Der skilles, knuses og vaskes plasten før den gjøres om til plastgranulat slik at den blir til nye råmaterialer som kan bli brukt som erstatning for helt ny plast.

Fortum Circo® er et kostnadseffektivt råmateriale som delvis eller helt kan erstatte jomfruelig plast, altså helt ny plast, ved produksjon av plastprodukter. Vi ønsker at plastmaterialer skal sirkulere så mange ganger som mulig, og lager også selv produkter av plastgranulatene til Circo®-produkter. Eksempler på Circo®-produkter som kan lages av vårt råmateriale er oppvaskbørster, blomsterpotter og stoler til barneskoler. Våre Circo®-råmaterialer brukes for å lage disse produktene.

 

Fortums Circo®-råmaterialer

Fortum Circo® er produkt laget av gjenvunnet plast fra hjemmene våre. Fortum Circo® kan brukes i et bredt utvalg av produkter.

Les mer her (engelsk)

Spørsmål og svar om plastgjenvinning

Plastgjenvinning er viktig dersom vi skal redusere utslipp og få en renere verden. Vi har derfor samlet de vanligste spørsmålene om plastsortering og gjenvinning.

Få svar på dine spørsmål

Plastgjenvinning som del av sirkulærøkonomien

Les hvordan vi utvikler plast for en mer bærekraftig fremtid der produkter er designet for gjenbruk, og hvor alt plastavfall blir samlet inn og behandlet riktig slik at vi kan lage råvarer av høy kvalitet.

Last ned her (engelsk)

Resirkulering av batterier

Vi henter dine batterier og leverer dem for gjenvinning på anlegget vårt i Finland. På dette anlegget kan vi gjenvinne 3000 tonn brukte batterier i året, tilsvarende 10 000 elbilbatterier. Også batterier fra Norge vil bli behandlet på det nye anlegget.

Ifølge en prognose fra International Energy Agency vil antallet elektriske kjøretøy i verden øke fra tre millioner til 125 millioner innen 2030. Med en slik etterspørsel vil verden i økende grad trenge bærekraftige råvarer. Derfor blir det viktig å gjenvinne verdifulle materialer som litium, nikkel, kobolt og mangan fra utgåtte batterier. I tillegg vil et nylig foreslått EU-direktiv kreve forbedrede innsamlingsmål, høyere utvinningsgrad og økt bruk av resirkulerte råvarer i nye batterier.

 

Fortums resirkuleringsløsning for litiumionbatterier

Batterier er en del av løsningen dersom vi skal nå klimamålene. Derfor blir det avgjørende at vi kan gjenvinne dem slik at vi kan bruke dem på nytt og på nytt og på nytt. Vi kan gjenvinne over 80 prosent av materialene i lithium-ion batterier.

Les mer

Nye nordiske eksporttillatelser forbedrer Fortums gjenvinning av elbilbatterier i Finland

Nå vil norske og svenske lithium-ion batterier bli gjenvunnet ved Fortum Recycling & Waste’s gjenvinningsanlegg i Finland.

Les mer

Lær mer om batterier i podcasten vår Grønn Sone

I denne episoden diskuterer programleder Stian Mathisen hvorfor batterier blir en av nøklene i fremtiden. Hvor mange arbeidsplasser kan vi skape med batterier og batterifabrikker? Og hva gjør vi med alle batteriene etter endt levetid?

Hør podcasten her

Resirkulering av aske

Bunnaske

Vi tilbyr pålitelig høykvalitets behandling av farlig avfall på våre tre høytemperaturforbrenningsanlegg. Det farlige avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Bunnasker fra forbrenning sorteres for ulike metaller som resirkuleres. Resterende uorganisk bunnaske gjenbrukes til entreprenørvirksomhet i deponier, eller deponeres.

Følg oss på LinkedIn

Følg oss

Har du spørsmål om resirkulering?

Customer service

Kontakt oss

Kundeservice

Åpent hverdager fra kl. 09.00-15.00

For spørsmål angående avfallshåndtering og resirkulering

+47 970 73 861

kundeservice [punktum] norge [krøllalfa] fortum [punktum] com (kundeservice[dot]norge[at]fortum[dot]com)