Tilleggsvilkår for særskilt avtale om levering av strøm for Fortum OBOS Medlemsstrøm

For kunder som har inngått særskilt avtale om levering av strøm for Fortum OBOS Medlemsstrøm kommer disse vilkårene i tillegg til Generelle Vilkår for Fortum Strøm. 

Produktet Fortum OBOS Medlemsstrøm er kun tilgjengelig for medlemmer av OBOS. Kunder som avslutter sitt medlemskap i OBOS vil bli overført til Fortum Strøms standard spotprisavtale.

Produktet er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag. Alle priser blir oppgitt inkludert merverdiavgift, og påslaget inkluderer lovpålagte elsertifikat.

Dersom kunden har valgt opprinnelsesgarantier til sitt produkt, sikrer Fortum at det produseres fornybar energi tilsvarende kundens strømforbruk. Prisen på garantiene følger markedsprisen, og settes av Fortum. Prisen som oppgis ved bestillingstidspunktet er gjeldende frem til ny pris varsles i henhold til Generelle Vilkår.