Historiske strømpriser

Gjennomsnittspriser for strøm måned for måned

Nedenfor kan du se hva den månedlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene i 2024 (øre/kWh).

Priser vises med mva. i alle prissoner utenom NO4 (Nord-Norge). 

Juni: NO1: 47,92, NO2: 59,87, NO3: 33,10, NO4: 25,25, NO5: 48,79

Mai:
NO1: 46,65, NO2: 60,25, NO3: 27,34, NO4: 21,87, NO5: 47,37

April:
NO1: 75,21 NO2: 74,72 NO3: 72,68 NO4: 49,30 NO5: 79,86

Mars:
NO1: 84,58 NO2: 84,58 NO3: 76,47 NO4: 55,40 NO5: 86,05

Februar:
NO1: 83,75 NO2: 83,15 NO3: 62,71 NO4: 41,47 NO5: 84,79

Januar:
NO1: 114,81 NO2: 107,77 NO3: 80,53 NO4: 44,58 NO5: 112,90

Historiske gjennomsnittspriser

Strømpriser i juni2024

Under kan du lese om utviklingen i strømprisene i juni, hvilke faktorer som påvirket dem, og hva gjennomsnittsprisene var. Prisene oppgitt i teksten er inkl. mva. for alle prissoner unntatt Nord (NO4).

Oppdatert 02.07.2024

Prisområde NO 1 Øst, NO2 Sør og NO5 Vest

Gjennomsnittsprisen for juni ble omtrent som forventet i de sørlige områdene. Prisen for NO2 har etablert seg på et noe høyere nivå enn de to andre prisområdene i sør-Norge. Dette så vi også i mai, og det har vært tendensen de siste somrene at det sørligste prisområdet har fått høyere sommerpriser, på grunn av mer prissmitte fra kontinentet. Forskjellen er imidlertid mindre i år.

I NO2 endte strømprisen i juni på en snittpris på 60 øre/kwh, inkl. moms. Dette var ca. 10 øre høyere enn de to andre sørlige områdene.

Snittprisen i NO2 endte omtrent 5 øre høyere enn forventet ved inngangen til juni, mens de andre to prisområdene i sør-Norge endte ca. 7,5 øre lavere enn forventet.

I juni har det vært relativt store prisforskjeller mellom hverdager og helger gjennom måneden. Dette skyldes at forbruket ofte er lavere i helger, og da kan perioder med mye sol og vind resultere i lave eller til og med negative priser. Snittprisen i ukedagene har vært drøye 62 øre/kWh, inkl. moms, i sør, mens det i helgene har vært omtrent 30 øre/kWh som snittpris.

Det har vært flest timer med gratis eller negativ strømpris i prisområdene NO1 og NO2, men det var også her det var flest timer med priser over strømstøttenivå.

Totalt for måneden endte NO2 med en snittpris på ca. 60 øre/kWh, mens NO1 og NO5 endte på ca. 48 øre.

I forhold til juni i fjor er strømprisene i sør-Norge omtrent halvert.

Prisområde NO3 Midt-Norge og NO4 Nord-Norge

De to nordligste prisområdene har hatt priser på omtrent samme nivå som i mai, slik det også var forventning om ved starten av måneden. Med unntak av to dager midt i måneden, har begge områdene fulgt hverandre prismessig. Snittprisen endte på ca. 33 øre/kWh for NO3 og 25 øre/kWh for NO4, siden strømkunder lengst nord er unntatt moms.

Dette er omtrent 4 øre opp i forhold til juni 2023.

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris ekskl. mva. per døgn for juni 2024 (øre/kWh).

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris per døgn for juni 2024 (øre/kWh). Merk at prisene i grafen er ekskl. mva. for alle prisområder. 

Historiske strømpris-rapporter

Strømpriser i Norge de siste årene

Nedenfor kan du se hva den årlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene de siste årene.

Historiske strømpriser vises med moms i alle prissoner utenom NO4. Scroll ned til din prissone eller gå direkte til:

NO1: Østlandet

NO2: Sørlandet

NO3: Midt-Norge

NO4: Nord-Norge

NO5: Vestlandet

Østlandet (NO1)

 • 2022: 241,45 øre/kWh
 • 2021: 94,56 øre/kWh
 • 2020: 12,21 øre/kWh
 • 2019: 48,38 øre/kWh

Sørlandet (NO2)

 • 2022: 264,97 øre/kWh
 • 2021: 94,83 øre/kWh
 • 2020: 12,22 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh

Midt-Norge (NO3)

 • 2022: 53,31 øre/kWh
 • 2021: 52,44 øre/kWh
 • 2020: 12,46 øre/kWh
 • 2019: 47,46 øre/kWh

Nord-Norge (NO4)

 • 2022: 24,97 øre/kWh
 • 2021: 35,79 øre/kWh
 • 2020: 9,35 øre/kWh
 • 2019: 37,76 øre/kWh

Vestlandet (NO5)

 • 2022: 241,16 øre/kWh
 • 2021: 94,44 øre/kWh
 • 2020: 12,06 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh