Historiske strømpriser

Gjennomsnittspriser for strøm måned for måned

Nedenfor kan du se hva den månedlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene i 2024 (øre/kWh).

Priser vises med mva. i alle prissoner utenom NO4 (Nord-Norge). 

April:
NO1: 75,21 NO2: 74,72 NO3: 72,68 NO4: 49,30 NO5: 79,86

Mars:
NO1: 84,58 NO2: 84,58 NO3: 76,47 NO4: 55,40 NO5: 86,05

Februar:
NO1: 83,75 NO2: 83,15 NO3: 62,71 NO4: 41,47 NO5: 84,79

Januar:
NO1: 114,81 NO2: 107,77 NO3: 80,53 NO4: 44,58 NO5: 112,90

Historiske gjennomsnittspriser

Strømpriser i april 2024

Under kan du lese om utviklingen i strømprisene i april, hvilke faktorer som påvirket dem, og hva gjennomsnittsprisene var. Prisene i teksten er inkl. mva. for alle prissoner unntatt Nord (NO4).

Oppdatert 30.04.2024

Prisområde NO1 Øst, NO2 Sør og NO5 Vest

April har vært en ganske varierende måned for de sørlige prisområdene. Første halvdel ga litt mildere vær og dermed noe lavere priser enn måneden før. 

Tidvis har det også vært høy produksjon av solkraft, og spesielt i de første to helgene ga dette relativt lave priser. 

Siste halvdel av måneden ble kaldere igjen, og da beveget prisene seg raskt oppover igjen. I snitt endte de tre områdene i sør opp med en snittpris på mellom 75–80 øre/kWh, hvilket er ca. 10 øre lavere enn i mars og omtrent på det nivået markedet forventet ved inngangen til måneden.

Prisområde NO3 Midt-Norge og NO4 Nord-Norge

Som i mars var prisnivået i de to nordlige områdene høyere enn de har vært gjennom vinteren. Planlagt utkobling og vedlikehold på flere kjernekraftverk samt lavere nivåer enn normalt i vannmagasinene har medført at områdene i større grad enn tidligere har koblet seg mot prisnivåene i sør.

En periode med lavere vindkraft enn normalt sørget for strømpriser over 1 krone per kWh den 24. april. Prisene holdt seg relativt høye også de påfølgende dagene.

I snitt endte NO4 opp med en pris på ca. 49 øre/kWh, noe som er ca 15 øre høyere enn det markedet forventet før månedsstart, men fortsatt omtrent 6 øre lavere enn spotprisen i mars.

Midt-Norge (NO3) hadde snittpris på ca. 72,7 øre/kwh, noe som var ca. 12,5 øre høyere enn markedets forventning til april, men fortsatt noen få øre lavere enn faktisk spotpris i mars.

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris ekskl. mva. per døgn for februar 2024 (øre/kWh).

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris per døgn for april 2024 (øre/kWh). Merk at det er ekskl. mva. for alle prisområder.

Historiske strømpris-rapporter

Strømpriser i Norge de siste årene

Nedenfor kan du se hva den årlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene de siste årene.

Historiske strømpriser vises med moms i alle prissoner utenom NO4. Scroll ned til din prissone eller gå direkte til:

NO1: Østlandet

NO2: Sørlandet

NO3: Midt-Norge

NO4: Nord-Norge

NO5: Vestlandet

Østlandet (NO1)

 • 2022: 241,45 øre/kWh
 • 2021: 94,56 øre/kWh
 • 2020: 12,21 øre/kWh
 • 2019: 48,38 øre/kWh

Sørlandet (NO2)

 • 2022: 264,97 øre/kWh
 • 2021: 94,83 øre/kWh
 • 2020: 12,22 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh

Midt-Norge (NO3)

 • 2022: 53,31 øre/kWh
 • 2021: 52,44 øre/kWh
 • 2020: 12,46 øre/kWh
 • 2019: 47,46 øre/kWh

Nord-Norge (NO4)

 • 2022: 24,97 øre/kWh
 • 2021: 35,79 øre/kWh
 • 2020: 9,35 øre/kWh
 • 2019: 37,76 øre/kWh

Vestlandet (NO5)

 • 2022: 241,16 øre/kWh
 • 2021: 94,44 øre/kWh
 • 2020: 12,06 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh