Belønningsprogram - Vilkår for deltakelse

Vilkår for belønningsprogrammet

Disse vilkårene angir betingelser for deltakelse i Fortums belønningsprogram, og vil være gyldige inntil vilkårene endres. Vilkårene kan endres med 30 dagers via via e-post. Kunden samtykker til løpende kommunikasjon som en del av programmet.

Vilkår for våre produkter og tjenester er presentert i egne vilkår.

1. BLI MED I FORTUMS BELØNNINGSPROGRAM

Belønningsprogrammet er åpent for privatkunder av Fortum Strøm AS (heretter kalt “Fortum”) med aktiv strømavtale hos Fortum.

Medlemsskap i programmet vil tre i kraft når kunden har akseptert disse vilkårene og bekreftet sitt medlemsskap, samt at Fortum på sin side har registrert medlemsskapet. Medlemsskapet i belønningsprogrammet er kostnadsfritt.

Kommunikasjonen knyttet tilbelønningsprogrammet skjer hovedsakelig via e-post, webtjenester, mobilapplikasjon eller andre digitale tjenester. Ved å bli med i belønningsprogrammet, samtykker kunden til at Fortum kan sende kunden en forespørsel om å tillate kommunikasjon gjennom kanalene nevnt i dette avsnittet.

Som en forutsetning for å bli med, må kunden tilllate elektronisk kommunikasjon i forbindelse med programmet, for å motta utfordringer til handling gjennom de ovennevnte kommunikasjonskanaler.

Utfordringene som sendes medlemmene i programmet er frivillig å delta på. Du trenger ikke å delta på alle utfordringer som presenteres. Ved deltagelse i flere utfordringer, vil muligheten for inntjening av flere strømtimer være mulig.

Hvis kunden avviser eller blokkerer Fortums kommunikasjon i en eller flere kanaler, er ikke Fortum forpliktet til å sende utfordringer via andre kanaler.

Avslutting av medlemsskapet kan skje når som helst. Det er ingen oppsigelsestid, utover vår behandlingstid. Medlemskapet avsluttes ved å sende e-post til kundeservice@fortum.no

Opptjening av gratis strømtimer omfatter strømleveransen, og ikke nettleie.

2. OPPTJENING OG UTBETALING AV GRATIS STRØMTIMER

Som strømkunde av Fortum og deltager i belønningsprogrammet kan du tjene strømtimer ved å gjøre små miljøvennlige valg i hverdagen. Timene med gratis strøm opptjenes basert på antallet timer presentert av Fortum i hver enkelt utfordring. Ved å bekrefte til Fortum at du vil delta på den foreslåtte handlingen på den måten som er angitt i hvert tilfelle, vil Fortum registrere de opptjente timene med strøm for kunden.

For utbetaling av opptjente strømtimer må kunden ha et aktivt strømabonnement på tidspunktet for utbetalingen. Utbetaling gjøres årlig, året etter at de er inntjent, og motregnes mot strømforbruk i juli, på fakturaen som utstedes i august.

For å få utbetalt opptjente timer med gratis strøm, må kunden ha strømleveranse hos Fortum på utbetalingstidspunktet. Opptjente timer trekkes fra juli-forbruket året etter inntjening.

Kunden kan samle gratis strøm for kun en kontrakt. Bare en kunde kan samle gratis strøm per kontrakt.

3. PERSONVERN

Vi bryr oss om ditt personvern, og lagrer kun informasjon som er nødvendig for deltagelse i programmet, og informasjon slik at vi kan godskrive deg det antallet strømtimer du har krav på. Fortum sletter eller avidentifiserer personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble innhentet for. For en fullstendig beskrivelse, se Fortums generelle personvernerklæring.

4. AVVIKLING AV PROGRAMMET

Ved en eventuell avvikling av programmet vil du varsles om dette minimum 30 dager i forkant.

Allerede opptjente timer vil ved en avvikling utbetales senest i august påfølgende år.