Avtalevilkår for Fortum Strøm Sekundærbolig

Her finner du vilkårene for strømavtalen.

Om avtalen

  • Timebasert spotpris
  • Fastbeløp 0 kr/mnd + påslag 6,95 øre/kWh
  • eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr
  • Det er ingen bindingstid
  • Avtalen gjelder kun forbrukerkunder som har en aktiv strømavtale med Fortum på et annet målepunkt (en annen strømmåler)
  • Kundens kredittverdighet kan vurderes. Dette kan medføre krav om sikkerhetsstillelse, avslutning av leveranse, eller avvisning som kunde.

Du har 14 dagers lovfestet angrerett etter avtaleinngåelse. Les mer om angrerett her.

På Forbrukerrådets strømprisportal kan du sammenlikne avtaler.

Vilkår

Produktet Fortum Strøm Sekundærbolig er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i Kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag.

Les utfyllende informasjon om avtalen i standardvilkårene.

Standardvilkår