Avtalevilkår for VIF Supporterstrøm

Her finner du vilkårene for strømavtalen.

Om avtalen

  • Timebasert spotpris
  • Fastbeløp 29 kr/mnd + påslag 3,90 øre/kWh
  • eFaktura 0 kr / papirfaktura 7 kr
  • Det er ingen bindingstid
  • Avtalen gjelder kun forbrukerkunder
  • Kundens kredittverdighet kan vurderes. Dette kan medføre krav om sikkerhetsstillelse, avslutning av leveranse, eller avvisning som kunde.

Du har 14 dagers lovfestet angrerett etter avtaleinngåelse. Les mer om angrerett her.

På Forbrukerrådets strømprisportal kan du sammenlikne avtaler.

Vilkår

Produktet VIF Supporterstrøm er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i Kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag.

Les utfyllende informasjon om avtalen i standardvilkårene.

Standardvilkår