Varsling

Vi ønsker å gjøre forretninger på en ansvarlig måte. Som en del av Fortums Open Leadership-prinsipper ønsker vi å fremme en åpenhetskultur der alle er komfortable med å stille spørsmål og reise bekymringer knyttet til våre etiske retningslinjer. Dette hjelper oss å ta grep.

Hvis du har spørsmål om hva som er forsvarlig oppførsel, eller hvis du mistenker at det har vært brudd på retningslinjene våre, kan du enten kontakte lederen din, People Function, Group Compliance eller selskapets ledelse.

Alle meldinger og rapporteringer blir vurdert i samsvar med en etablert prosess. Vi sikrer at rapporteringen er konfidensiell under undersøkelsen av bruddet, og gjennomfører ikke tiltak mot den som er anklaget for brudd på våre etiske retningslinjer eller manglende etterlevelse av dem, før prosessen er fullført. Brudd på våre retningslinjer vil føre til disiplinære tiltak når undersøkelsen av det mulige bruddet er avsluttet.

Vi inviterer alle ansatte og andre interessenter til å rapportere om nødvendig anonymt via SpeakUp-verktøyet. Målet bør alltid være å forbedre vårt selskap med å gjøre forretninger på riktig måte, på en ansvarlig måte. SpeakUp-prosedyren gir deg veiledning for hvordan du rapporterer brudd på våre etiske retningslinjer.

Om SpeakUp®

  • SpeakUp®-verktøyet er tilgjengelig på over 70 språk og i over 200 land.
  • Du kan rapportere via mobil eller på nettet. SpeakUp-verktøyet fungerer på samme måte både på telefon og i nettlesere.
  • Personvern og sikkerhet er ivaretatt – teknologien befinner seg i Nederland og databeskyttelse og IT-sikkerhet blir høyt prioritert
  • Bruk SpeakUp-verktøyet tollfrie telefonlinjer eller nettjenester som finnes i hvert enkelt land
  • Fortum ser på all misbruk av disse kanalene som uakseptabelt.

Hvilke saker kan du rapportere?

Hvis du mener at noe ikke er helt i tråd med våre verdier eller Fortums etiske retningslinjer, kan du rapportere dette. Disse tre spørsmålene skal være veiledende dersom du ønsker å rapportere en sak:

  1. Bryter oppførselen mot lover, Fortums etiske retningslinjer eller verdiene til Fortum Group?
  2. Kan handlingen oppfattes negativt av andre, for eksempel av kolleger, kunder eller media?
  3. Kan handlingen eller atferden påvirke Fortums offentlige image negativt?

Har du spørsmål om hva retningslinjene eller mistenker brudd på retningslinjene, kan du kontakte oss og/eller rapportere saken i SpeakUp-kanalen vår.

Saker kan gjelder regnskapsføring, økonomi, mistanke om svindel eller finansielle uregelmessigheter, interessekonflikter eller ulovlige handlinger.