NorgesEnergi blir til Fortum
Hei! Du endte opp her fordi NorgesEnergi forener krefter med Fortum. Velkommen!

Fakturaforklaring

Lurer du på hvordan man skal lese fakturaen, og hva de ulike delene betyr? Vårt mål er at du ikke skal ha noen spørsmål knyttet til hva som står på den. Her kan du se et eksempel på en faktura som vi har delt opp med forklaringer for å gjøre det litt lettere å forstå.

Første side

Øvre del av fakturaens første side

1. Navn og hjemmeadressen til den som har strømavtalen stående på seg.

2. Informasjon om fakturaen

Fakturadato: Datoen fakturaen ble produsert

Fakturanummer: Eget nummer for den bestemte fakturaen.

Kundenumer: Alle kunder har hvert sitt kundenummer. Alle strømavtaler som står i ditt navn, vil ha dette kundenummeret.

3. Last ned Fortum-appen ved å skanne QR-koden.

4. Alt av informasjon for å kunne betale fakturaen, finner du her. Se det totale beløpet av forrige måneds strømforbruk, fakturaens betalingsfrist, Fortum Strøm sitt kontonummer og ditt personlige KID-nummer. Her kan du også se hvilket nettselskap du har, og om nettleien er inkludert i Fortum-fakturaen.

Nedre del av fakturaens første side

5. Her er forklaring på de ulike produktene og tjenestene du har hos Fortum Strøm. Les mer på punkt 4 på side to av fakturaforklaring.

6. Skanner du QR-koden, vil du bli overført til fakturaforklaringssiden som du er på nå.

7. Les mer om strømstøtten på www.fortum.com/no/strom/kundeservice.

8. Her plasserer vi nyheter og annen informasjon som vi mener kommer kunden til nytte.

Andre side

Øvre del av fakturaens andre side

1. Her finner du informasjon om strømkontrakten din: Hva slags type strømavtale du har, datoen på når strømavtalen startet og estimert årlig strømforbruk.

2. Her finner du informasjon om anlegget ditt:

Målernummeret brukes for å identifisere en bestemt strømmåler. Nummeret finnes på også på strømmåleren.

Målepunkt-ID er identifikasjonsnummeret til hele det elektriske anlegget ditt. Dette finnes ikke på strømmåleren.

De fleste strømmålerne som er i bruk, måler strøm time for time.

Norge har fem geografiske prisområder for strøm. Her står navnet på prissonen hvor boligen ligger.

Anleggsadressen er adressen hvor strømmen leveres. Som oftest er denne adressen det samme som hjemmeadressen, men har du for eksempel en strømavtale på hytta, vil hyttas adresse stå her. Mer presist er anleggsadressen hvor det aktuelle målepunktet befinner seg.

Midtre del av fakturaens andre side

3. Denne kategorien omhandler strømavtalen og strømmen som er brukt i måneden som har vært.

Forbruk: Denne fakturalinjen har to viktige deler: Mengde strøm som ble brukt, og prisen per kilowattime. Ganger man disse tallene med hverandre, vil man komme frem til totalsummen som står til høyre. Med en spotprisavtale betaler man det strømmen koster den timen man bruker den. Ingen bruker strøm helt likt, og det betyr at hver strømkunde vil få sin egen unike gjennomsnittspris for strømmen som er brukt fra måned til måned.

Fastbeløp: Mange strømavtaler har et fastbeløp på avtalen sin. Dette kommer i tillegg til prisen for strømmen som er brukt.

Påslag: Mange strømavtaler har et påslag på mengden strøm som er brukt. Det betyr at det blir lagt til et lite beløp per kilowattime som blir brukt. På denne fakturalinjen ser man først mengde strøm som ble brukt forrige måned. Ganger man det med påslaget, vil du se hvor mye dette utgjør.

4. Denne kategorien omhandler tilleggstjenester som Fortum tilbyr.

Grønt valg koster 59 kroner per måned. I tillegg har Grønt Valg et påslag på 9,9 øre per kilowattime som brukes. Hva Grønt Valg innebærer står midt på første fakturaside. Les mer om Grønt Valg her.

Opprinnelsesgaranti er en del av Grønt Valg. Ganger du månedens strømforbruk med påslaget ser du hvor mye dette blir.

Prisfrys koster 49 kroner per måned. Hva Prisfrys innebærer står midt på første fakturaside. Les mer om Prisfrys her.

Trygg Hverdag koster 59 kroner per måned. Hva Trygg Hverdag innebærer står midt på første fakturaside. Les mer om Trygg Hverdag her.

Smartlading koster 29 kroner per måned. Hva smartlading innebærer står midt på første fakturaside. Les mer om Smartlading her.

ID Vakt koster 99 kroner per måned. Hva ID Vakt innebærer står midt på første fakturaside. Les mer om ID Vakt her.

5. Denne kategorien omhandler netteleien.

Fortum samarbeider om fakturering med de fleste nettselskaper slik at du kan få alt på én faktura: både strømforbruket og transporten for strømmen.

Netteiere deler inn nettleien i to deler: energiledd og fastledd. De ulike prissatsene avhenger av hvilken netteier boligen tilhører.

Energileddet baserer seg på den totale mengden strøm du har brukt i måneden, og deles inn i to grupper: forbruk i hverdagen og forbruk om natten og i helgen. I fakturalinjen «Energiledd hverdag» ser du altså hvor mye som ble brukt i hverdager mellom kl. 06 og kl. 22, og hvor mye nettselskapet skal ha for transportering av én kilowattime i denne perioden.

I fakturalinjen «Energiledd Natt og Helg» ser du hvor mye som ble brukt i hverdager mellom kl. 22 og kl. 06 og i helgen, og ved siden av står det hvor mye nettselskapet skal ha for transportering av én kilowattime i disse periodene. Legger du sammen strømforbruket i "Energiledd hverdag" og "Energiledd Natt og Helg" vil du se at det er den samme mengden strøm som står oppgitt i de andre fakturalinjene.

«Fastledd» blir delt inn i ulike forbrukstrinn og bestemmer fastleddsprisen. Hvilket trinn boligen havner på blir bestemt ut ifra gjennomsnittet av de tre timene du bruker mest strøm i løpet av en måned. Det vil bare bli tatt med en time per dag i regnestykket. Prisen på de ulike trinnene kan variere fra netteier til netteier. De fem første trinnene er "0-2", "2-5", "5-10", "10-15" og "15-20". De fleste privatkunder vil aldri havne over det siste trinnet.

«Midlertidig strømstønad» er statens strømstøtte. Fra 1. januar 2024 får du strømstøtte når du bruker strøm i timer der strømprisen overstiger 91,25 øre/kWh inkl. mva. (73 øre/kWh ekskl. mva.). Les mer om strømstøtten her.

«Energifondet» tar et påslag på 1,25 øre (inkl. MVA) for hver kilowattime som transporteres til boligen i hverdagen på dagen. Dette går til Klima- og energifondet. Dette skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi. ENOVA-avgiften er et annet navn på dette. Legg merke til at denne fakturalinjen har likt antall kilowattimer som "Energiledd hverdag".

«Energifondet» har to fakturalinjer, og den andre fakturalinjen viser mengden transportert strøm på natten og i helgen. Denne er lik "Energiledd Natt og Helg". Legger man sammen mengden transportert strøm som står i disse to fakturalinjene vil man få den samme mengden kilowattimer som i de andre fakturalinjene.

Nedre del av fakturaens andre side

6. Grafisk fremstilling av strømforbruket så langt det gjeldende året sammenlignet med året som var.

7. Her kan man lese mer om hva elsertifikat og varedeklarasjon er, hvordan du sender inn en klage til Elklagenemnda, informasjon for å betale fra utlandet, at du kan besøke strompris.no for å sammenligne strømavtaler og hva som skjer ved betaling etter forfall.

Her finner du også kontaktinformasjon til Fortum Strøm og netteieren som tilhører boligen, inkludert telefonnummere.