NorgesEnergi blir til Fortum
Hei! Du endte opp her fordi NorgesEnergi forener krefter med Fortum. Velkommen!

Fortum er sertifisert for Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en ny sertifiseringsordning, som skal gjøre det både enklere og tryggere for deg å være strømkunde. Vi er veldig stolte over å være en av de første strømleverandørene som nå er sertifisert.

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for den norske strømbransjen, med mål om å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene. Ordningen er et initiativ fra Energi Norge og Distriktsenergi, og administreres av DNV.

Vi i Fortum har vært gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å kunne være en del av Trygg strømhandel. I tillegg må vi løpende oppfylle en del krav når det kommer til salg, kundekontakt, informasjon, kompetanse og andre kriterier. Vi er derfor veldig stolte over å være blant de første strømleverandørene som nå er sertifisert av DNV for Trygg strømhandel.

– Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Et kvalitetsstempel

– Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, legger vekt på tilliten til bransjen som et annet viktig mål.

– Det er viktig for oss at kunden kan stole på oss som bransje og det enkelte selskap som leverandør. Vi håper å få med oss enda flere selskaper i tiden som kommer, sier Lockert.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen, og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, er nå 24 sertifisert, deriblant Fortum.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

 • Selskapene skal sertifiseres og godkjennes av DNV. DNV skal regelmessig se aktørene i "kortene".
 • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler.
 • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med strømkundene.
 • Det stilles også krav til kompetanse hos ansatte, kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling m.m.
 • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
 • Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger, for eksempel SMS eller e-post.
 • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
 • Det skal ikke være skjulte priselementer og varigheten på strømproduktene skal være tydelig merket.
 • Reserverte kunder skal ikke kontaktes, og når en kunde har betalt sin siste faktura hos en strømleverandør så skal vedkommende ikke kontaktes på seks måneder.

Dette er Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for den norske strømbransjen, med mål om å skapet et tryggere og enklere strømmarked for kundene. Ordningen er et initiativ fra Energi Norge og Distriktsenergi, og administreres av DNV.

De første strømleverandørene som er sertifisert av DNV for Trygg strømhandel ble offentliggjort 1. september 2021.

Les mer om Trygg strømhandel hos Fornybar Norge

Om partene:
 • Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.
 • Distriktsenergi er en medlemsorganisasjon for norske kraftselskaper, herunder de som driver med strømsalg. Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon og bidra til lokal verdiskaping.
 • DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.