Iskastvarsel for Ånstadblåheia

Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast fra vingene i skianlegget og i en avstand på 150-200 meter fra den enkelte vindturbinen. Det kan også i vintersesongen danne seg istapper på turbinhusene, vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nær disse.

Det er flere værforhold som kan forårsake nedfall samt iskast og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller is-/snøfall kan skyldes at is bygger seg opp på turbinbladene, at det legger seg våt snø på blad, tårn eller turbinhuset, eller at det dannes istapper på grunn av underkjølt regn på turbinen. I vinterhalvåret er det alltid en risiko for fallende is/snø fra turbinhuset og vi anbefaler derfor å unngå ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene.

Det er alltid knyttet usikkerhet til meteorologiske prognoser og det vil være situasjoner med isingsforhold som ikke fanges opp av prognosen. Varselet er ment som et tillegg til skiltinformasjon for å kunne vurdere egen risiko. Prognosen oppdateres fire ganger i døgnet, hver boks omfatter en sekstimers periode.

Varselet omfatter underkjølt regn og våt snø. Snø som blir liggende på turbinhuset og senere danner istapper omfattes ikke av varslet.

Generelle ferdselsråd til de som planlegger å gå tur i nærheten av turbiner:

  • Faren øker med nærhet til turbinene.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Det anbefales å ikke oppholde seg rett under turbinen
  • Hold alltid avstand til turbinene ved vinterstid. Det kan falle is fra taket på turbinen som er omdannet fra snøfall tilbake i tid.
  • Vurder værforholdene; dersom det er lavt skydekke eller tåke samtidig med temperatur rundt 0 så er det fare for at det er is på turbinbladene.
  • Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær.
  • Tenk over at de turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  • Is og snø fra turbinblader vil drive med vinden.
  • Skal man gå nær en vindturbin med is må man gjøre det med vinden i ryggen.