Ånstadblåheia VinnVind-midler Sortland

Slik søker du om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland fra Ånstadblåheia VinnVind-midler.

Ånstadblåheia Vindpark i solnedgang

Formålet med VinnVind-midler

VinnVind-midler skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

VinnVind-midler skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politisk motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse.

Kulturfabrikken Sortland KF behandler søknadene om VinnVind-midler

Kulturfabrikken Sortland KF er et kommunalt foretak som har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren. Kulturfabrikken er underlagt Sortland kommune. Søknader om bevilgning fra VinnVind-midler behandles av Kulturfabrikken som foreslår fordeling av støtte. Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak. 

VinnVind-midler 2024

Frist for å søke om midler for 2024 er 1. april. Klikk her for att laste ned søknadsskjema. Søknaden sendes sammen med vedlegg til postmottak [krøllalfa] kulturfabrikkensortland [punktum] no (postmottak[at]kulturfabrikkensortland[dot]no)

 

 

Ånstadblåheia VinnVind-midler 2023

9. mai 2023 ble det avholdt en markering for mottakerne av 2023 års VinnVind-midler på Kulturfabrikken på Sortland. På stedet var representanter fra Ånstadblåheia vindpark, Kulturfabrikken, Sortland kommune og mottakerne av VinnVind midlene:

  • Norske Redningshunder, avdeling Vesterålen
  • Sortland orienteringslag
  • Sortland Alpinklubb
  • Langøya Rideklubb
  • IL Munin

"Jeg tror at legitimiteten av etableringen av vindmøllene blir på en annen måte når det blir en dirkete link fra selskapet som står for denne industrien og inn i lokalsamfunnet. At det er så mange gode søkere og at det er problemer å velge hvilke. man vil gi til, er jo et luksusproblem". sa ordfører i Sortland kommune, Karl-Erling Nordlund.