Hva er fleksibilitet?

Hva er fleksibilitet?

Hva er fleksibilitet?

Fleksibilitet handler om å ha flere alternativer til å hente og bruke energi, slik at vi kan bruke strømnettet mer effektivt og unngå å overbelaste det. Et fleksibelt energisystem består av flere energikilder som brukes sammen på en smart måte. For eksempel kan batterier, hydrogen og fjernvarme brukes istedenfor strøm for å avlaste strømnettet. Dette gjør det mulig å få mer ren energi i systemet over tid, samtidig som det sikrer tilstrekkelig tilførsel av tilgjengelig energi til en rimelig pris. Målet er et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi for å kunne balansere energien i kraftsystemet og øke forsyningssikkerheten.

Fleksibilitet gjør det mulig å ha et rent energisystem

Å kombinere fleksible energikilder på en smart måte gjør det mulig å tilføre mer fornybar energi over tid. Når vinden ikke blåser eller solen ikke skinner, kan vi fylle forsyningsgapet med vannkraft. I Norge har vi vannkraftverkene våre som fungerer som batterier der vi kan holde igjen energi og bruke den når den trengs. Dette gjør at vannkraft spiller en viktig rolle sammen med uregulerbar energiproduksjon som sol og vind, fordi vi får en trygghet og balanse i strømproduksjonen - året rundt. På denne måten sikrer vi at det alltid er tilstrekkelig tilførsel av energi tilgjengelig til en rimelig pris.

Vi kombinerer flere løsninger

I Fortum kombineres disse fleksible måtene å produsere elektrisitet med innovative løsninger som fjernvarme, hydrogenkonvertering, karbonfangst- og lagring og virtuelle kraftverk. Batteriteknologien er også en løsning for lagring av strøm og kan utnyttes av nettselskaper for å slippe å bygge ut nytt nett eller andre tiltak i nettet. Et alternativ til batterier kan være å omgjøre strømmen til hydrogen, for hydrogen kan lagres. For eksempel gjør hydrogen det mulig å lagre energi fra vindkraft slik man ikke kunne tidligere.

Podcast

Er elektrifisering det viktigste klimatiltaket? Hør podcasten vår Grønn Sone

Hvor mye ny strøm trenger Norge for å bli et utslippsfritt samfunn? Trenger vi egentlig vindkraften? Og er 2020-tallet elektrifiseringens tiår? I vår podcast Grønn Sone snakker vi gjester som Kristin Halvorsen, Tony Tiller i Olje- og energidepartementet (Norge) samt representanter fra NHO og LO om dette og mye mer.

Blogg

I løpet av 2020-årene er det mange store og små tiltak som må gjennomføres!

Vi har en stor offentlig sektor som kan stake kursen mot det fornybare, naturgitte fortrinn samtidig som vi er godt rustet for å utvikle ny teknologi på feltet. Vår historie med elektrifisering av vannkraft bør fungere som et godt eksempel på hvordan vi kan gjøre mest mulig ut av ressursene vi har tilgjengelig. Men vi må være smartere. Vi må skape smartere systemer som sparer strømnettet, slik at vi bruker strømmen mest mulig effektivt.