“Fortum” atklāj lielāko biomasas koģenerācijas staciju Latvijā.

Šodien, 11.septembrī, Jelgavā svinīgā ceremonijā atklāja “Fortum” biomasas koģenerācijas staciju.

Šodien Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Somijas Republikas prezidents Sauli Nīniste Jelgavā svinīgā ceremonijā atklāja “Fortum” koģenerācijas staciju, kurā par kurināmo izmantos biomasu. Jaunā koģenerācijas stacija nodrošinās ar centralizētu siltumapgādi Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus, bet elektroenerģija tiks pārdota brīvā tirgū. Jaunā koģenerācijas stacija nodrošinās apmēram 85% no pilsētas centralizētās siltumapgādes slodzes.  

„Ieguvumus no praktiskas un ilgtermiņa sadarbības enerģētikas jomā vispirms jau izjutīs iedzīvotāji, kuri ikdienā izmantos šos pakalpojumus. Tāpēc sadarbībai ir jābūt savstarpēji izdevīgai un balstītai uz labām partnerattiecībām starp visām iesaistītām pusēm. Mūsu kopīgs uzdevums ir maksimāli izmantot tās iespējas, ko sniedz mums pieejamie atjaunojamie resursi, kā arī mūsu partneru zināšanas un tehnoloģijas to racionālā izmantošanā,” šodien atklāšanas ceremonijā teica Latvijas valsts  prezidents Andris Bērziņš.

"Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā ir viens no „Fortum” stratēģijas stūrakmeņiem. Tas ir resursu un izmaksu ziņā efektīvs risinājums, turklāt atjaunojamo energoresursu izmantošana līdz minimumam samazina CO2 izmešu daudzumu,”   teica Markus Rauramo, “Fortum” Finanšu Prezidents. „Vienlaicīga identiskas biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība Somijas pilsētā Jarvenpē, ļāva efektīvāk izmantot resursus un zināšanas un nodrošināt, ka Jelgavā ienāk vismodernākās tehnoloģijas,” turpināja M. Rauramo.

„Vislielākie ieguvēji no „Fortum” biomasas koģenerācijas stacijas ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes, kas apkurei izmanto centralizēto siltumapgādi. Jaunā koģenerācijas stacija mazinās pilsētas siltumapgādes atkarību no importētā kurināmā - dabasgāzes, tās cenu svārstībām un ļaus samazināt siltumenerģijas tarifus,” uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

„Pāreja uz enerģijas ražošanu koģenerācijas režīmā ievērojami uzlabos energoefektivitāti un salīdzinājumā ar siltumenerģijas ražošanu katlu mājās, pozitīvi ietekmēs centralizētās siltumapgādes pakalpojumu un konkurētspēju,” stāsta Ginta Cimdiņa, SIA „Fortum Jelgava” valdes priekšsēdētāja. „Koģenerācijas stacija iezīmē jaunu posmu Jelgavas centralizētā siltumapgādē. Līdz ar tās darbības uzsākšanu Jelgava ir kļuvusi par videi draudzīgāku, zaļāku pilsētu,” ir pārliecināta G. Cimdiņa.

“Fortum” jaunā koģenerācijas stacija par kurināmo izmantos šķeldu un aizstās novecojušās jaudas, kurās kā kurināmo izmantoja dabasgāzi, samazinot CO2 izmešu daudzumu par aptuveni 44 000 tonnām gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu. Jelgavas koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir  23 MW, bet siltumenerģijas jauda -  45 MW. Gadā tā saražos 110 GWh elektroenerģijas un 230 GWh siltumenerģijas. Īpaša tehnoloģija ļaus izmantot arī citus cietos kurināmā veidus – kūdru un koksnes atlikumus. 

Koģenerācijas stacijas celtniecība tika sākta 2011. gada augustā un prasīja apmēram 570 000 darba stundas. Darba drošība bija prioritāte visa projekta īstenošanas laikā un bija augstā līmenī. Darba stundas tika zaudētas tikai viena negadījuma rezultātā. “Fortum” investīcijas koģenerācijas stacijā ir ap LVL 50 miljoniem vai apmēram EUR 70 miljoni.

Fortum Korporācija

Korporatīvā Komunikāciju nodaļa

Papildus informācija:

Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat nodaļa, Viceprezidents Baltijas reģionā,

tel. +358 50 453 2009

Ginta Cimdiņa, Fortum Jelgava, valdes priekšsēdētāja, tel. +371 26 56 7908

Guntra Matisa, Fortum, Korporatīvās komunikācijas daļa, Komunikācijas vadītāja Latvijā, tel. +371 29338491

 

Atpakaļ