Soojusenergia avariiline katkestus Rohu 128 alates 05.veebr kl 17 - 06.veebr kl 12

Avariiline soojusenergia katkestus Rohu 128 05.02 kl 17 - 06.02 kl 12

tagasi