Soojussõlme hooldus

Soojussõlme hooldusega tagatakse soojussõlme kütte ja sooja tarbeveesüsteemide ning teiste hoone küttesüsteemide tõrgeteta töö.

Soojusenergia tarbimine Pärnu kaugküttevõrgus eeldab kliendile kuuluva tarbijaseadme - soojussõlme vastavust meie poolt kehtestatud soojuse müügilepingu  lisa 4 tingimustele.

Me pakume soojussõlme hooldusteenuseid:

  • perioodiline ülevaatus;
  • kütteseadmete ülevaatus soojussõlme piires;
  • sooja tarbevee süsteemi seadmete ülevaatus soojussõlme piires;
  • soojussõlme juhtimisautomaatika ja -seadmete ülevaatus;
  • tõrgete ja rikete fikseerimine ja remont;
  • hooldusremondi tööd;
  • perioodiline hooldus;
  • juhtimisautomaatika ja -seadmete seadistus, remont ja vahetus;
  • soojusvahetite keemiline pesu.

Hinnapakkumise esitamine eeldab tarbimiskoha soojussõlme eelnevat ülevaatust.

Hoolduslepingu sõlmimisega seotud küsimuste ning täiendava informatsiooni saamiseks pöördu meie juhtivinspektori Meelise poole.

Meelis Ilp +372 447 7221 meelis.ilp@fortum.com , klient.parnu@fortumeesti.ee