Teenuste hinnakiri

Fortum Eesti AS teenused Pärnus

Teenuse müük Pärnu Elektrijaamast. Kontakt

​Teenuse nimetus
ühik​
​Sooja vee müük. Hind sõltub külma vee hinnast, väljastatava vee temperatuurist ja kogusest ​€/m3
​Pehmendatud vee müük. Hind sõltub külma vee hinnast ja kogusest ​€/m3
​Katlamaja opereerimine ​€/katlamaja                           

 

 Teenuste müük klienditeenindusest. Kontakt   

Teenuse nimetus​ ühik​ hind €​ ​hind € k/m-ga
Soojussõlme seadmete seadistus, remont, vahetus,
soojuse avamine, sulgemine jm tegevused soojussõlmes
Inspektori väljakutse tasu Pärnu linna piires tööpäeval: 8.00-16.45.   
(Hinnale lisandub materjalikulu seadmete remondi ja vahetuse korral​.)
 
 
€/tund
 
 
19,17
 
 
 
 
​23
Inspektori väljakutse tasu Pärnu linna piires töövälisel ajal 16.45-8.00 ja L, P.
(Hinnale lisandub materjalikulu seadmete remondi ja vahetuse korral​.)

€/tund

29,17

35
Soojuskandja müük liitumispunktis (kaugküttevõrgu keemiliselt töödeldud vesi)​
​€/m3
​4,91
​5,89
Müüjapoolne soojuse-, gaasivarustuse katkestus:  katkestamise- ja taasühendamise tasu​
​€/liitumispunkt
63,92
​76,70
Soojussõlme teenindus hoolduslepingu alusel: ​siit
hoolduslepingu hinnakiri ​ ​ ​
​Müüja poolt võla tõttu soojusvarustuse, gaaasivarustuse katkestamisel võrguühenduse taasühendamise tasu ​€/liitumispunkt ​6000 ​7200
​Soojussõlme lõppkontrolli kordusväljakutse tasu ​€/välljakutse ​100 ​120
Liitumispunkti mõõturi alusel soojusenergia 1. arve koostamine, väljastamine  ​€/arve ​0 ​0
​Kordusarve väljastamine ​€/arve ​0 ​0
​Liitumispunkti mõõturi alusel järgnevate arve koostamine, väljastamine ​€/arve ​0,8 ​0,96

26.08.2015