Finantsteenusekeskus / FBS Financial Services

Fortum korporatsiooni finantsteenusekeskus (FBS Financial Services) on üks Fortum Grupi teenindusüksustest. FBS FS osutab kontsernile raamatupidamis-, maksundus-, reisi-ja lähetuskuluaruandluse ning palga- ja personaliarvestuse teenuseid. 

Meie klientideks on Fortum kontsernist 105 ettevõtet ning teenindusüksust, kes asuvad 13 erinevas riigis.  Iga kliendiga on sõlmitud leping (Service Level Agreement), mis defineerib teenuse ulatuse ning vastutusalad

FBS FS-i missiooniks on pakkuda teavet ja teadmisi, et toetada Fortumit. Seda oleme me teinud juba 1999. aastast ning see on aidanud Fortumi äriüksustel keskenduda oma põhitegevusele. Meie juhtimissüsteem vastab ISO standardile 9001:2008.


Finantsteenusekeskuse kontorid asuvad Soomes, Rootsis, Poolas ja Eestis


FS Front Office kontorid Soomes (Espoo), Rootsis (Stockholm), Poolas (Wrocław) tegelevad:
  • pearaamatu, bilansi ja kasumiaruandega;
  • finantsaruandluse, maksude arvestuse ning deklareerimisega.

FS Back Office kontor Tallinnas tegeleb:

  • müügi-, ostu- ja teiste tehingute finantsandmetega;
  • pangatehingutega;
  • klienditoega.
Tallinna üksuses töötab 70 inimest kuues tiimis erinevate ülesannetega - dokumentide skaneerimine ja kontrollimine, müügi-ja ostureskontro ning pangatehingute käsitlemine, raamatupidamistehingute lausendamine ja klientide toetamine. Me väärtustame positiivset mõtlemist ning oskust õppida! Uutele töötajatele on treeningprogrammid tiimides.


Kui soovid rohkem infot, võta meiega ühendust:

FS Service Desk

Telefon: +372 682 7528

E-post: cfs.servicedesk@fortum.com


Financial Services (FS) is one of Fortum Business Services units. FBS FS offers accounting and taxation, payroll, travel and expense management and reporting solutions for Fortum Corporation. 

Our customers are Fortum Group companies and service units. Currently we are offering our services approximately to 105 companies/business units in 13 countries. With each customer we have Service Level Agreement to define service scope and responsibilities.

The mission of FBS FS is to provide accurate and timely information and knowledge to support Fortum. Since 1999 we have helped our customers to focus on core competences and achieve business result.  Our Management System is certificated and complies with the requirements  of  standard: ISO 9001:2008 Quality Management systems.

FBS FS offices are located in Finland, Sweden, Poland and Estonia

FS Front Offices in Finland (Espoo), Sweden (Stockholm), Poland (Wrocław) handle:

  • general ledger, balance and income statement;
  • financial accounting, taxation and declaration.


FS Back Office in Tallinn handles:

  • financial data of purchase, sales and other transactions - books and records primary documents and information;
  • bank transactions;
  • service support via Service Desk.


In Tallinn unit we have 70 employees working in six teams with different tasks – scanning/verifying documents, booking the accounting data, operating purchase and sales ledger transactions, handling bank transactions, supporting customers.

We value highly positive mindset, ability to learn new things, language and computer skills. For newcomers we have training programs in teams.


You can contact with us:

FS Service Desk

Tel: +372 682 7528

E-mail: cfs.servicedesk@fortum.com