Energiapoliitika seisukohad 2016

Elekter, soojus ja jahutus on meie ühiskonnas väga olulisel kohal. Kliimamuutused, ressursside tõhusus, ringkäitluspõhine majandus, varustuskindlus, nõudluse - pakkumise tasakaal ning elektri- ja soojusenergia tootmised on võtmeteemad igas arutelus nii EU kui ka rahvuslikul tasandil.  

Energiatööstuse ekspertidena tahame me olla aktiivsed partnerid klientidele, ametkondadele, otsuste tegijatele ja teistele sidusrühmadele. Me avaldame oma arvamusi poliitikate tegemisel ja pakume konstruktiivseid ettepanekuid regulatsioonide ja määruste tegemisel.

Meie võtmesõnumid aastal 2016 on:

• Energiasektor peab olema juhtival kohal kliimamuutuste leevendamiseks. Meie oleme keskendunud süsihappegaaside vabale elektri- ja soojusenergia tootmisele ja jätkusuutlikele lahendustele linnadele.

• Energiasektori muutmise tagavad innovatsioonid, digitaliseerumine, uued tehnoloogiad ja ärimudelid.

• Turupõhised tegevused, konkurents ja klientide valikud on need faktorid, mis annavad parimad võimalused kulutõhusatele lahendustele ja tehnoloogiatele energiaturgudel.               

• Integreeritud ja äriliselt hästi funktsioneerivad energiaturud on esmatähtsad kulu-tõhusa energiapoliitika kujundamisel.

Rohkem infot meie seisukohtadest leiad siit.