Fortumi aastaaruanne 2013 on avaldatud

Fortumi aastaaruanne 2013 avaldati 19.veebruaril. Aastaaruanne on kättesaadav internetis ning see annab ülevaate Fortumi tegevus- ja finantspoliitikast, konsolideeritud ja emaettevõtte finantstulemustest, audiitori aruandest, korporatsiooni juhtimise raportist ning palga ja tasude aruandest.

Jätkusuutlikkuse aruanne avaldatakse märtsi lõpul.

 

Aastaaruanne on leitav siit:  http://annualreport2013.fortum.com/en/

 

Back