Fortumi asepresident Euroheat&Power kongressil: soojaturgu peaksid juhtima kliendid ja konkurents

                         
                                                    Esa Hyärinen, SVP Fortum, Euroheat&Power kongressi plenaaristungil, 27.04.2015


“Klientidel peab olema  vabadus valida erinevate alternatiivide vahel soojaturul ning samuti omama mõju oma soojatarbimise ja -kulude üle. Turupõhine konkurents edendab uusi tehnoloogiaid ja suunab turgu kasutama tõhusaid ressursse ja süsteeme. See toob kasu nii klientidele, tarnijatele kui ka kogu ühiskonnale,” ütles Esa Hyvärinen, Fortumi asepresident, 37. Euroheat & Power kongressi plenaaristungil, Tallinnas, “kuid, võrdne konkurents vajab kindlat mänguvälja.
Sellepärast on vajalik Euroopa Liidu tasandil loodud tugevat soojaturgu suunavat strateegiat”, jätkas ta.


Parim alternatiiv linnades: kaugküte


Üheks alternatiiviks soojaturul on kaugküte. Fortumi üks põhitegevustest on keskendunud just kaugküttesektorile. Taastuvate energiaallikate kasutuselvõtt, tööstuste jääksoojuse ärakasutamine ning tõhus soojuse ja elektri koostootmine – need on komponendid, mille korral kaugküte pakub teistest kütteviisidest soodsamat hinda ja ka mugavust. Fortumi energiaäri Eesti juht Margo Külaots sõnas: “Vaadates erinevate maailma linnade elamisväärsuse indekseid, mis näitavad kui mõnus ja hea on elu linnades, siis näeme, et esikümne linnades on kasutusel valdavalt just kaugküte ja kaugjahutus.” 


Fortum on arendamas kaugküttesektoris erinevaid tehnoloogiaid, et olla konkurentsivõimeline, jätkusuutlik, tõhus ning tarbijatele meelepärane. Näiteks alustati Soomes pilootprojektiga, mille käigus luuakse soojuse salvestamisvõimalused, et olla paindlikum ja vähendada tarbijate küttekulusid. Eestis on Fortum rajanud nii Tartusse kui ka Pärnusse biokütuseid kasutavad efektiivsed soojuse ja elektri koostootmisjaamad. Keskkonnasõbralike biokütuste kasutamine, pidevad investeeringud kaugküttevõrku ja jaamade kõrge efektiivsus on taganud tarbijale soodsa kaugküttehinna ja puhtama õhu. Vähem tähtis pole asjaolu, et kasutades kohalikke kütuseid jääb kütuste eest makstav raha ringlema kohalikku majandusse, luues töökohti ning vähendades sõltuvust importkütustest. Viimane on aga oluline juba kogu riigi julgeolekule.


Margo Külaots, Fortum Eesti AS ja AS Fortum Tartu juhatuse esimees sõnas: “Meie kliendid ja tarbijad on meile väga olulised, oleme neile loonud ühe soodsaima kaugküttehinna. Kuid me ei piirdu ainult elektri ja kaugküttega, oleme ka siin arendamas uusi tehnoloogiaid. Eelmisel aastal sai positiivse investeerimisotsuse Tartu kaugjahutusprojekt. Olen enam kui veendunud, et regulatsioonita ja vabal turul põhinev kaugküte ei ole kauge tulevik ka Eestis ning tarbijatel saab olema tulevikus aina enam häält, millega meie energiaettevõttena peame arvestama”.


 
                          
 
                                           Margo Külaots, Fortum Eesti AS ja AS Fortum Tartu juhatuse esimees, Tartu koostootmisjaamas.
 
 
 
 
 Back