Fortumi uus strateegia ja visioon – olla teerajajaks puhtale energiale

Fortum Grupp avaldas eile 2015. aasta majandustulemused ja sellega koos uue strateegia ning visiooni.
Fortum Grupi 2015. aasta majandustulemused ei olnud väga head. Madal elektrihind, mis oli tingitud hüdroenergia suurtest mahtudest ning madalatest kütusehindadest, vähendas Fortumi kasumlikkust terve eelmise aasta jooksul. Nõrk turusituatsioon koos kasvava kulukoormusega, seda eriti tuumaenergia maksustamise tõttu Rootsis , sundis meid planeeritust varem vähendama tuumaenergia tootmisvõimsusi. Fortumi ärikasum küll kasvas, aga seda tänu Rootsi elektrivõrguäri müügile.


Globaalsed megatrendid – kliimamuutused, linnastumine, aktiivsed kliendid, digitaliseerumine ja uued tehnoloogiad - koos madalate energiahindade ja majanduse aeglase kasvuga on loonud situtatsiooni, kus energiasektoris on toimumas suured muudatused. Fortumi eesmärk on globaalsetele väljakutsetele vastu astuda oma uue visiooni ja strateegiaga, mis keskendub puhtale energiale, klientidele ja lisandväärtuse loomisele aktsionäridele.

 

Fortumi uuel strateegial on neli nurgakivi:

1)      Tõstame praeguste tegevuste tootlikkust ja juhime muutusi energeetikas.

Praeguste tootmisvarade konkurentsivõime tagamiseks, me suurendame tootlikkust, vähendame kulusid, kindlustame hankeid ja kasvatame kapitali tõhusust kõikides tegevustes. Esimese sammuna on meie eesmärgiks vähendada püsikulusid kõikides tegevustes 100 miljoni euro võrra aastaks 2017. Fortumi eesmärgiks on luua väärtust läbi konsolideerimiste ja ümberstruktureerimiste koduturgudel kui ka integreerimisjärgus oleval Euroopa turul.


2)      Pakume jätkusuutlikke lahendusi kasvavatele linnadele.

Lnnad seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega, liiga kõrged emissioonid ebatõhusast kütmisest, jahutamisest ja elektri tootmisest, kasvavad jäätmekogused, liiklusmüra ja heitgaasid. Fortumi eesmärgiks on kasutada oma teadmisi ja kogemusi, et aidata linnadel lahendada need väljakutsed jätkusuutlikul viisil. Fortumi lahendusteks on tõhus ja usaldusväärne kaugküte ja –jahutus, integreeritud elektrimüügi lahendused ning neid toetavad rakendused, jäätmeenergia ja jäätmekäitlus kui ka targad laadimispunktid elektriautodele. Peamisteks tegevuspaikadeks oleme valinud koduturud ja Euroopa turu laiemalt, samuti oleme uurimas võimalusi Aasias.


3)      Suurendame investeeringuid päikese- ja tuuleenergiasse.

Fortumi eesmärgiks on gigavatisuurune  päikese- ja tuuleenergia portfell. Päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad on kiiresti arenevad. Tuuleenergias pakub häid võimalusi nii koduturg kui Euroopa laiemalt Kasv päikseenergias nõuab aga laiema geograafilise pildi vaatamist ning uutele turgudele sisenemist.

 

4)      Loome uusi ärimudeleid energeetikas.

Start-up’id on omandamas väga olulist rolli uute tehnoloogiate ja ärimudelite arendamises energiasektoris. Digitaliseerumine võimaldab tõsta tootlikkust  olemasolevates tegevustes kui ka arendada uusi pakkumisi klientidele. Fortumi eesmärk on olla energiatehnoloogia ja rakenduste arendamise eesrinnas. Innovatsiooni kiirendamiseks ja uute pakkumiste arendamiseks suuname majasisese fookuse innovatsioonile ja digitaliseerumisele ning samuti loome partnerlussuhted nii globaaselt tuntud tarnijatega, tehnoloogiaettevõtetega, teadusasutustega kui ka teeme otseseid ja kaudseid investeeringuid start-up’idesse.

 

Pekka Lundmark, Fortum Grupi president ja tegevjuht: ”Meie uus visioon – teerajaja puhtale energiale – seob meie neli nurgakivi omavahel. Meie tugev rahaline seis annab meile unikaalse võimaluse kasvamiseks ning muutuste juhtimiseks energeetikas. Meie eesmärgiks on tugevdada positsioone läbi ühinemiste olemasolevatel koduturgudel kui ka Euroopas laiemalt. Samal ajal on eesmärgiks kasutada meie teadmisi ja pädevust uute energialahenduste loomiseks. Järgmiseks sammuks on kohandada meie organisatsioon ja tegevusmudel selliselt, et tagada uue strateegia kiire ja tõhus teostus.”


Margo Külaots, Fortumi Eesti energiaettevõtete juht: ”Kiired muutused energia ja tooraineturgudel on juba avaldamas nähtavat mõju ka Eesti majandusele ja energeetikale. On hea meel tõdeda, et oleme Baltimaades investeerinud tõhusasse ja keskonnasõbralikku energiatootmisse, olles teerajajaks valdkondades nagu taastuvenergeetika, jäätmete kasutamine energiatootmisel ja kaugjahutus ning pakkudes seejuures soodsat küttehinda meie klientidele. Meie uus strateegia tõstab kliendi oma vajadustega veelgi rohkem fookusesse. Tahame püsida liidrina nii kliendi jaoks uute lahenduste kasutuselevõtul kui ka töötada välja ja rakendada täiesti uusi ärimudeleid, mida võimaldavad äritegevuse digitaliseerumine ja innovatsioon.Hea näitena saame tuua välja meie kevadel käivituva kaugjahutuse Tartus.

 

Lisainformatsioon: 


Fortum Grupi pressiteade:  http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/low-electricity-prices-and-write-downs-burdened-continuing-results-dividend-proposal-eur-110-per-share.aspx

 

Margo Külaots, Fortum Eesti ettevõtete juht, margo.kylaots@fortumtartu.ee, +372 505 2986


Karita Kivi, Fortum Eesti kommunikatsioonispetsialist, karita.kiv@fortum.com, +372 5565 8961 


Fortum

Fortumi visioon on olla teerajajaks puhtale energiale. Me pakume oma klientidele elektri-, soojus-, jahutus-,  ning teisi energialahendusi, mis muudavad paremaks praeguste ja tulevaste põlvkondade elu. Juba 64% Fortumi elektri tootmisest on CO2vaba. Meie peamisteks turgudeks on Põhja- ning Baltimaad, Venemaa, Poola ja India. 2015. aastal töötas Fortumis 8 000 energiasektori eksperti ning meie müügitulu oli 3,5 miljardit eurot. Fortumi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki börsil.Back