Veiklos rezultatai

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2016 M.

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas ​Mato vnt. Gamyba ​Perdavimas Pardavimas
​1. ​Šiluma, patiekta į tinklą ​tūkst. MWh ​22,15
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst. MWh ​16,76
​1.2. ​Pirkta ​tūkst. MWh ​5,39
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. MWh ​19,25
​3. ​Iš viso sąnaudų: ​tūkst. Eur ​867,7 181,6 ​39,0
​3.1 ​Kintamosios sąnaudos: ​tūkst. Eur 554,6 10,4
​3.1.1. Kuras technologijai ​tūkst. Eur 380,8
​3.1.2. Elektros energija technologijai ​tūkst. Eur 15,1 9,4​
​3.1.3. Vanduo technologijai ​tūkst. Eur 0,2 ​1,0
​3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti ​tūkst. Eur 148,7
​3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos ​tūkst. Eur ​9,8
​3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​tūkst. Eur 211,8 ​150,6 ​34,6
​3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos ​tūkst. Eur ​47,9 ​12,3 ​14,3
​3.2.1.2 t.sk. remonto sąnaudos ​tūkst. Eur 13,7 ​7,8
​3.2.2. Amortizaciniai atsiskaitymai ​tūkst. Eur ​57,0 ​67,2 0,6​
​3.2.3. Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Eur ​77,7 ​42,2 ​15,2
​3.2.4. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Eur 24,4 ​9,6 4,5
​3.2.5. Mokesčiai ​tūkst. Eur ​2,6 ​17,1 ​9,2
​3.2.6. Turto nuomos mokestis ​tūkst. Eur ​2,2 2,2
​3.2.6.1 ​Amortizaciniai atsiskaitymai tūtks. Eur
​3.2.7. ​Palūkanos už banko kreditus ​tūkst. Eur
​3.3. ​Veiklos sąnaudos ​tūkst. Eur 101,3 ​20,6 ​4,4
​3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Eur ​36,2 ​7,4 ​1,6
​3.3.2. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Eur ​11,3 ​2,3 ​0,5
​3.3.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Eur ​1,7 ​0,3 ​0,1
​3.3.4. ​Kitos ​tūkst. Eur ​52,1 ​10,6 ​2,2
​3.4. ​Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas ​tūkst. Eur
​4. ​Šilumos savikaina ​cnt/kWh 5,65

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO VIEKLOS SĄNAUDOS UŽ 2015 m.

​Sąnaudų straipsniai ​Mato vnt. Šilumos gamybos veikla ​Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla​
​1. ​Šiluma, patiekta į tinklą ​tūkst. MWh ​21,6
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst. MWh ​12,4
​1.2. ​Pirkta šiluma ​tūkst. MWh ​9,2
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. MWh ​19,0
​3. ​Viso sąnaudos: ​tūkst. Eur ​1042,9 ​186,1 ​38,8 ​110,0
​3.1 ​Viso kintamosios sąnaudos: ​tūkst. Eur ​737,4 ​11,8 76,8​
​3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos ​tūkst. Eur ​331,4
​3.1.2. Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti ​tūkst. Eur ​393,6
​3.1.3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos ​tūkst. Eur 12,2 ​10,9
​3.1.4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos ​tūkst. Eur 0,2 0,9​ 76,8​
​3.2. Viso pastovios sąnaudos: ​tūkst. Eur ​1042,9 ​186,1 ​38,8 ​33,2
​3.2.1. Nusidėvėjimos (amortizacijos) sąnaudos ​tūkst. Eur 36,8 ​66,8 ​0,2 0,3​
​3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ​tūkst. Eur ​23,0 ​5,3
​3.2.3. Personalo sąnaudos ​tūkst. Eur 166,0 ​71,4 ​24,4 23,5​
​3.2.4. Mokęsčių sąnaudos ​tūkst. Eur ​3,1 ​19,3 ​0,1
​3.2.5. Finansinės sąnaudos ​tūkst. Eur ​0,8 ​0,1 ​0,1 0,1​
​3.2.6. Administracinės sąnaudos ​tūkst. Eur 66,6 ​9,5 ​3,2 4,4​
​3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ​tūkst. Eur ​9,2 ​3,4
​3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos ​tūkst. Eur ​9,2 1,9​ 1,7​ 1,4​
​4. ​Šilumos savikaina cnt/kWh ​6,68
​3.3. ​Veiklos sąnaudos ​tūkst. Eur 106,3​ ​19,0 ​4,0
​3.3.1. ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Eur ​36,6 ​6,5 ​1,4,0
​3.3.2. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Eur ​11,4 ​2,0 ​0,4
​3.3.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Eur ​1,3 ​0,2 ​0,1
​3.3.4. ​Kitos ​tūkst. Eur ​57,0 ​10,3 ​2,1
​3.4. ​Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas ​tūkst. Eur
​4. ​Šilumos savikaina ​cnt/kWh 6,68
 

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2014 m.

​Eil. nr. ​Straipsnio pavadinimas ​Mato vnt. ​Gamyba ​Perdavimas ​Pardavimas
​1. ​Šiluma, patiekta į tinklą ​tūkst. MWh ​22,72
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst. MWh ​8,76
​1.2. ​Pirkta ​tūkst. MWh ​13,96
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. MWh ​19,66
​3. ​Iš viso sąnaudų ​tūkst. Lt ​4483,5 ​638,4 ​204,7
​3.1 ​Kintamosios sąnaudos ​tūkst. Lt ​3514,8 ​42,1
​3.1.1. ​Kuras technologijai ​tūkst. Lt ​1360,3
​3.1.2. ​Elektros energija technologijai ​tūkst. Lt ​29,5 39,3​
​3.1.3. ​Vanduo technologijai ​tūkst. Lt ​0,8 ​2,8
​3.1.4. ​Sąnaudos šilumai pirkti ​tūkst. Lt ​2124,2
​3.2. ​Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​tūkst. Lt ​517,0 ​517,1 ​99,3
​3.2.1. ​Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos ​tūkst. Lt ​121,0 ​34,9 ​35,3
​3.2.1.2. ​t. sk. remonto sąnaudos ​tūkst. Lt ​23,3 ​12,0
​3.2.2. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt ​140,8 ​251,1 ​1,0
​3.2.3. ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Lt ​188,5 ​124,1 ​48,1
​3.2.4. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Lt ​58,7 ​38,6 ​14,9
​3.2.5. ​Mokesčiai ​tūkst. Lt ​8,0 ​68,4
​3.2.6. ​Turto nuomos mokestis ​tūkst. Lt
​3.2.6.1. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt
​3.2.7. ​Palūkanos už banko kreditus ​tūkst. Lt
​3.3. ​Veiklos sąnaudos ​tūkst. Lt 451,7​ ​62,6 ​11,1
​3.3.1. ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Lt ​201,2 ​27,9 ​5,0
​3.3.2. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Lt ​62,6 ​8,6 ​1,5
​3.3.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt ​16,3 ​2,3 ​0,4
​3.3.4. ​Kitos ​tūkst. Lt ​171,6 ​23,8 ​4,2
​3.4. ​Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas ​tūkst. Lt ​16,6 ​94,3
​4. ​Šilumos savikaina ​cnt/kWh 27,09​
 

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2013 m.

 

Eil. nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 24,47
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 23,73
1.2. Pirkta tūkst. MWh 0.74
2. Parduota šiluma tūkst. MWh 21,69
3. Iš viso sąnaudų tūkst. Lt 5228,3
844,8 239,9
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 4471,6 55,7
3.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 4315,5
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 64,9 52,3
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 0,6
3,4
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 90,6
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 535,6 518,7 120,0
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 169,6 29,3 47,0
3.2.1.2. t.sk. remonto sąnaudos tūkst. Lt 18,8 6,7
3.2.2. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 164,8 263,5 1,3
3.2.3. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 147,3 119,4 54,6
3.2.4. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 45,6 36,8 17,0
3.2.5. Mokesčiai tūkst. Lt 8,3 69,7 0,1
3.2.6. Turto nuomos mokestis tūkst. Lt
3.2.6.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt
3.2.7. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 221,1 249,3 45,1
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 94,4 106,4 19,2
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 29,2 33,0 6,0
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 12,2 13,8 2,5
3.3.4. Kitos tūkst. Lt 85,3 96,1 17,4
4. Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas tūkst. Lt 21,1 74,8
5. Šilumos savikaina cnt./kWh 28,97

 

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2012 M. 

 
 
 
Eil. nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 27,2
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 27,2
1.2. Pirkta tūkst. MWh
2. Parduota šiluma tūkst. MWh 23,6
3. Iš viso sąnaudų tūkst. Lt 5652,9
991,3 175,7
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 4798,6 52,7
3.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 4731,3
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 66,6 49,1
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 0,7
3,6
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 576,4 557,8 119,0
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 182,6 57,2 41,2
3.2.1.2. t.sk. remonto sąnaudos tūkst. Lt 54,6 30,0
3.2.2. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 166,9 288,8 1,3
3.2.3. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 163,7 104,3 58,3
3.2.4. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 50,6 32,6 18,2
3.2.5. Mokesčiai tūkst. Lt 12,6 74,9
3.2.6. Turto nuomos mokestis tūkst. Lt
3.2.6.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt
3.2.7. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 277,9 298,6 56,7
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 100,0 107,4 20,4
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 31,2 33,5 6,4
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 16,2 17,5 3,3
3.3.4. Kitos tūkst. Lt 130,5 140,2 26,6
4. Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas tūkst. Lt 82,2 13,4
5. Šilumos savikaina cnt./kWh 28,95
 

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2011 M. 

 
 
 
Eil. nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 26,3
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 26,3
1.2. Pirkta tūkst. MWh
2. Parduota šiluma tūkst. MWh 23,1
3. Iš viso sąnaudų tūkst. Lt 5011,2
1169,7 246,7
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 4131,6 108,0
3.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 4064,0
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 66,9 102,8
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 0,7
5,2
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 574,4 701,7 133,6
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 123,9 115,8 61,3
3.2.1.2. t.sk. remonto sąnaudos tūkst. Lt 42,6
99,9
3.2.2. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 166,9
368,9
0,3
3.2.3. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 203,7 122,2 55,0
3.2.4. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 64,4 38,8
17,0
3.2.5. Mokesčiai tūkst. Lt 15,5 56,0
3.2.6. Turto nuomos mokestis tūkst. Lt
3.2.6.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt
3.2.7. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 305,2 360,0 50,8
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 114,9 135,6 19,1
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 36,4 42,9 6,1
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 21,5 25,3 3,6
3.3.4. Kitos tūkst. Lt 132,4 156,2 22,0
4. Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas tūkst. Lt 62,3
5. Šilumos savikaina cnt./kWh 27,83
 

 Informacija apie išmokas valdymo organų nariams

 

Administracijos darbuotojų 2016 metų sutartinis vidutinis mėn. atlyginimas (bruto) – 1171,63 Eur
 
 
 
Administracijos darbuotojų 2015 metų sutartinis vidutinis mėn. atlyginimas (bruto) – 1136,60 Eur
 
 

2017.05.22