​„Fortum“ tikslas – kurti energiją geresniam mūsų ir ateities kartų gyvenimui. Mes teikiame patikimus sprendimus, kurie atitinka mažos teršalų emisijos, išteklių efektyvumo ir energetinio saugumo reikalavimus, todėl savo akcininkams užtikriname puikias vertybes.

Bendros vertybės yra kertinis mūsų veiklos akmuo

Jos suformuoja bendrą mūsų visų vykdomos veiklos pagrindą, vienodą visoms darbuotojų pareigėms ar tautybėms. Bendros mūsų vertybės parodo, kaip atliekame savo kasdienes pareigas ir bendraujame su kolegomis, klientais bei aplinkiniu pasauliu. Tvirtai tikime, kad norint užtikrinti sėkmę ypač svarbi komandinė dvasia.

Elgesio kodekso principai taikomi visiems „Fortum“ darbuotojams

„Fortum“ elgesio kodekse apibrėžiami verslo etikos principai, taikomi visose „Fortum“ įmonėse. Kodeksas yra pagrįstas bendromis „Fortum“ vertybėmis ir padeda nuspręsti, kaip elgtis įvairiose situacijose. Šis kodeksas apsaugo mus ir apibrėžia leistinos bei neleistinos elgsenos ribas. 

Mes vertiname įvairovę

Įmonė „Fortum“ yra darbdavys, kuris vadovaujasi lygių galimybių principu. Tai reiškia, kad mes vertiname įvairovę ir vykdydami darbuotojų atranką, skirdami darbuotojų atlyginimą ir skatindami jų tobulėjimą, puoselėjame vienodo elgesio su visais darbuotojais ir lygių galimybių principus, vienodai elgdamiesi su skirtingos rasės, religijos, politinio požiūrio, lyties, amžiaus, kilmės, lytinės orientacijos, šeiminės padėties ar neįgaliais žmonėmis.

Mūsų įsipareigojimai aplinkai

Remdamasi savo verslo tęstinumo (sustainability) politika ir aplinkosaugos principais „Fortum“ siekia sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Ypač daug dėmesio skiriama klimato pokyčiams sušvelninti nuolat tobulinant energijos efektyvumą ir skatinant atsinaujinančios energijos šaltinių bei švarios energijos technologijų naudojimą. Kasdien  visi kartu siekiame šių tikslų vadovaudamiesi mūsų įmonės sukurtomis aplinkos apsaugos gairėmis bei taisyklėmis. 

Saugi darbo vieta – kiekvieno darbuotojo teisė 

„Fortum“ visiems darbuotojams, įskaitant mūsų patalpose dirbančius kitų įmonių darbuotojus, įsipareigoja užtikrinti saugią darbo aplinką. Mes nesiekiame gauti pelno saugumo sąskaita.

Taip pat suprantame, kad saugi darbo vieta – tai ne tik techniškai saugios patalpos ir įranga, bet ir kompetentingi darbuotojai bei saugumą užtikrinanti darbo kultūra. Suprantame, kad esame atsakingi ne tik už savo, bet ir už kolegų saugumą. Mes sistemingai geriname saugos taisykles siekdami savo galutinio tikslo – visiškai pašalinti sužeidimų ar nelaimingų įvykių galimybę.

Socialinė atsakomybė

„Fortum“ siekia tapti gerbiama įmone, taikančia geros veiklos praktiką. Įmonei „Fortum“ geros veiklos praktika – tai atsakinga verslo etika, aktyvus bendravimas su pagrindiniais akcininkais ir pasirinktų programų bei projektų rėmimas. 

2015.10.30