Jelgavā apkure pieslēgta visām daudzdzīvokļu mājām

 

Līdz 27. oktobra, plkst. 16:00 Jelgavā apkure bija pieslēgta praktiski visām, jeb 388 (99%)  daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas to ir pieprasījušas, kā  arī visiem bērnudārziem un skolām.

 

Kārtība, kādā “Fortum” Jelgavā pieslēdz apkuri, nav mainījusies - iedzīvotājiem ir jāgriežas pie savas mājas kontaktpersonas (mājas vecākā) vai pie sava nama pārvaldnieka, kas tālāk organizē apkures pieslēgšanu. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāgriežas SIA „Fortum Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā.

 

„Fortum Jelgava” pateicas visu to māju dzīvokļu īpašniekiem, kurās ir pieņemts lēmums par siltumenerģijas piegādes un lietošanas līguma pārjaunošanu* un kuras ir norēķinājušās par saņemto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā! Šīm mājām siltumenerģija tika pieslēgta pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no mājas pārvaldnieka.

 

Ja pēc apkures pieslēgšanas iedzīvotājiem rodas jautājumi par siltumapgādi, mājas iekšējo sistēmu darbību u.c., lūgums griezties pie savas mājas apsaimniekotāja – pārvaldnieka, lai tos atrisinātu. Uz jautājumiem, kas saistīti ar centralizēto siltumapgādi, atbildes vienmēr var saņemt „Fortum” klientu apkalpošanas centrā.

 

Oktobrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir 62.02 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,3% zemāks nekā pagājušā gada oktobrī.

 

* Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Fortum Jelgava” par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem līguma slēgšanai ir jāpilnvaro savs pārstāvis. Tas var būt pārvaldnieks, ko dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši par savu pārstāvi mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos, vai cita kompetenta dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona. Mājas kontaktpersonām (jeb māju vecākajiem) šajā procesā ir svarīga loma, kas ir noteikta likumā – mājas vecākais darbojas kā koordinators un dzīvokļu īpašnieku viedokļu paudējs ar mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītajos jautājumos.

 

 

 

Papildu informācija:

 

Guntra Matisa

 

Komunikācijas vadītāja

 

SIA “Fortum Jelgava”

 

Mob.: +371 29338491

 

E-pasts: guntra.matisa@fortum.com

 

Atpakaļ