„Fortum” Jelgavā uzsāk būvdarbus projekta „Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana, 6. kārta” ietvaros

Pirmdien, 27. jūlijā „Fortum” uzsāk būvdarbus projekta „Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta” ietvaros. Darbu veikšanas laikā atsevišķos rajonos uz laiku no vienas dienas līdz divām nedēļām tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde, par ko konkrēto māju iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi pirms paredzētā karstā ūdens piegādes pārtraukuma. Informāciju par karstā ūdens piegādes pārtraukumiem ir pieejama arī „Fortum” mājas lapā www.fortum.lv .


Projekta ietvaros Jelgavā tiks renovēti savu laiku nokalpojušie siltumtīkli Atmodas ielas, Pasta – S. Edžus ielas un Ganību ielas rajonā, kā arī dažos atsevišķos objektos. Vēl projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ap simts neatkarīga pieslēguma individuālos siltumpunktus, kā arī likvidēt četrus centrālos siltumpunktus, kuru vietā tiks izbūvēti automatizēti neatkarīgā pieslēguma individuālie siltumpunkti.   

Būvdarbus projekta ietvaros veiks trīs būvuzņēmēji - SIA „Halle B”, SIA „Komunikāciju vadība” un SIA „Lokširs”. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz apkures sezonas sākumam, jeb oktobra pirmajās nedēļās.

Līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta" īstenošanu SIA „Fortum Jelgava” parakstīja 2015. gada 21. aprīlī. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.

Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem, samazināsies siltuma zudumi tīklos par apmēram trīs tūkstoš megavatstundām (MWh) gadā. Tā rezultātā samazināsies  arī kurināmā patēriņš par apmēram piectūkstoš MWh gadā un CO2 emisiju līmenis par apmēram trīssimts tonnām gadā.


Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com


Fortum

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.75 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.35 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ