Fortum Jelgavā sāk apkures sezonu

Šonedēļ Jelgavā apkurei pieslēgta pirmā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kā arī saņemti vairāki iesniegumi no namu pārvaldniekiem ar lūgumu atsevišķām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieslēgt apkuri no 1.oktobra.

Kārtība, kādā Jelgavā tiek pieslēgta apkure, ir palikusi nemainīga - dzīvokļu īpašniekiem ir jāgriežas pie savas mājas kontaktpersonas (mājas vecākā) vai pie sava nama pārvaldnieka, kas ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu kārtot ar apkures un karstā ūdens pieslēgšanu un režīmiem saistītus jautājumus, un mājas pilnvarotā kontaktpersona kopā ar pārvaldnieku dod rakstiskus norādījumus apkures pieslēgšanai mājai. Mājām, kuru iedzīvotāji ir apzinīgi maksājuši par siltumenerģiju un nav izveidojies parāds, apkure tiek pieslēgta 48 h laikā. 

Lai nodrošinātu klientiem drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi, Fortum Jelgavā šovasar veica siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kā arī pārbaudīja noplūdes uzraudzības signalizācijas darbību siltumtrasēs. Septembra vidū tika pabeigti plānotie remontdarbi - nomainīti 67 vecie lodveida noslēgvārsti maģistrālajās siltumtrasēs un 36 noslēgvārsti ēku tehniskajos koridoros, kā arī demontētas potenciāli problemātiskās sistēmas daļas, kas atrodas tiešā saskarē ar mitrumu un ir pakļautas korozijai. Remontdarbu laikā galvenā uzmanība tika veltīta tām siltumtrasēm, kuru vecums pārsniedz vai tuvojas 20 gadu robežai, tādejādi uzlabojot sistēmas drošību un pagarinot tās kalpošanas laiku.

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā 2016. gada septembrī ir 49,17 EUR/MWh + PVN (12% - iedzīvotājiem; 21% - pārējiem klientiem) un tas ir par 8,5 % zemāks nekā pirms gada - 2015. gada septembrī. 2015. gada septembrī tarifs bija 53.73 EUR/MWh bez PVN. Faktiski piemērojamais siltumenerģijas tarifs oktobrim būs zināms oktobra pirmajās dienās. Saskaņā ar šī brīža prognozēm, oktobrī dabasgāzes tirdzniecības cena nemainīsies un līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs oktobrī SIA “Fortum Jelgava” klientiem saglabāsies septembra līmenī.

Papildu informācija:

Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
E-pasts: guntra.matisa@fortum.com

Par ”Fortum”
Fortum vīzija ir kļūt par tīrās enerģijas līderi. Mēs nodrošinām mūsu klientus ar elektroenerģiju, siltumenerģiju un dzesēšanu, kā arī piedāvājam citus enerģētikas risinājumus, kas uzlabo dzīvi gan mūsu, gan nākamajām paaudzēm. 64% no mūsu elektroenerģijas jau tagad tiek saražota, neradot CO2 izmešus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā, Polijā un Indijā. 2015. gadā pie mums strādāja 8000 enerģētikas nozares profesionāļi un uzņēmuma pārdošanas apjoms sasniedza 3,5 miljardus eiro. Fortum akcijas ir iekļautas Nasdaq Helsinki biržā. www.fortum.lv
Latvijā Fortum ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā, kā arī nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas režīmā un pārdošanu brīvā tirgū.

Atpakaļ