Fortum prezidents Tapio Kūla Almedālenā: ES konkurētspējas interesēs ir jāpieņem steidzami lēmumi par klimata un enerģētikas politiku

„Klimata pārmaiņas ir fakts, kas mums jāņem vērā un jārisina. Šis jautājums nav atliekams, līdz Eiropas ekonomika atgriezīsies uz izaugsmes ceļa. Tomēr lēmums par to, vai samazināt izmešu daudzumu rentablā un īstenojamā veidā vai ar dārgu un sarežģītu procesu palīdzību, ir mūsu politiķu ziņā. Jaunievēlētajiem ES lēmējiem šoruden ir jāpanāk vienošanās par enerģētikas un klimata politikas turpmāko virzienu,” 2014. gada 2. jūlijā Fortum enerģētikas seminārā „Almedālenes nedēļa”, kas tiek uzskatīta par svarīgāko gadskārtējo Zviedrijas politisko forumu, sacīja Fortum prezidents Tapio Kūla (Tapio Kuula).

 

 

„Izmešu samazināšanai ir jābūt vienam no 2030. gada klimata un enerģētikas politikas mērķiem. ES mērogā, uz tirgu orientēta izmešu tirdzniecība ir labākais mehānisms, lai veicinātu investīcijas iekārtās ar zemu izmešu līmeni, veiktu uzlabojumus energoefektivitātes jomā un palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas ražošanā,” norādīja Tapio Kūla.

„Vienlaikus ir svarīgi, lai ES dalībvalstis vienotos par kopīgiem pasākumiem izmešu tirdzniecības izmaksu kompensēšanai energoietilpīgās nozarēs, tādējādi novēršot oglekļa emisiju noplūdi. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā Eiropai ir vajadzīgi visi tās rūpniecības uzņēmumi un to nodrošinātās darba vietas, un mēs nevaram atļauties piespiest šos uzņēmumus pārcelt ražošanu ārpus ES, tomēr energoietilpīgo nozaru starptautiskās konkurētspējas koriģēšanai paredzētie pasākumi nedrīkst negatīvi ietekmēt pašas emisiju tirdzniecības sistēmas funkcionēšanu,” sacīja Tapio Kūla.

Ukrainā izveidojušās situācijas dēļ, enerģētikas politikas debašu priekšplānā ir izvirzījies jautājums par enerģijas pieejamības un energoapgādes drošības garantēšanu. Saskaņā ar T. Kūlas pausto, 2030. gada enerģētikas un klimata dokumentu pakete, ar kuru janvārī iepazīstināja Eiropas Komisija, nodrošina atbalstu enerģijas pieejamības uzlabošanai, jo zema oglekļa līmeņa izmešu enerģētikas sistēmas īstenošanai ir vajadzīgs mazāks daudzums importētas enerģijas, kas ražota, izmantojot fosilo kurināmo. „Kopīgs, konkurētspējīgs un cieši saistīts iekšējais enerģijas tirgus neapšaubāmi uzlabotu ES iekšējo energodrošību un galu galā arī sniegtu ieguvumus klientiem,” teica T. Kūla.

„Enerģētikas politika ir būtiska nacionālās tautsaimniecības, starptautiskās un valsts konkurētspējas daļa, tāpēc šis jautājums tiks aktīvi apspriests arī Zviedrijas parlamenta vēlēšanās 2014. gada rudenī un Somijas parlamenta vēlēšanās nākamā gada pavasarī,” viņš norāda.

Fortum Corporation

Korporatīvās komunikācijas


 

Papildu informācija:

Esa Hiverinens (Esa Hyvärinen), Vecākais viceprezidents, korporatīvās attiecības, tālr. +358 408262646

Plašsaziņas līdzekļu kontaktpersona Almedālenē:

Helēna Ātinena (Helena Aatinen), Vecākā viceprezidente, korporatīvā komunikācija, tālr. +358 405486675

 

 


 

Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

 

Atpakaļ