Fortum sanem COGEN Europe balvu

Fortum saņem COGEN Europe ikgadējo atzinības balvu par investīcijām augstas efektivitātes koģenerācijas stacijās, kurās par kurināmo izmanto vietējos kurināmā resursus

​Fortum ir saņēmis COGEN Europe atzinību par efektīvu uzņēmuma stratēģijas ieviešanu, kuras pamatā ir no resursu viedokļa efektīvā ražošana koģenerācijas režīmā. Par spīti sarežģītajai situācijai nozarē un atšķirīgajām vietējiem likumdošanas prasībām, Fortum viena gada laikā ir nodevis ekspluatācijā četrās koģenerācijas stacijas četrās dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs. Visas šīs ražotnes palielina no atjaunojamiem energoresursiem saražoto siltumenerģijas daudzumu reģionā par 243 MW un elektroenerģijas daudzumu par 86 MW, kas pielīdzināms aptuveni 50 000 mājsaimniecību siltumenerģijas patēriņam un 80 000 mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņam.

Klaipēdas atkritumu koģenerācijas stacija Lietuvā, Jarvenpes (Järvenpää) biomasas koģenerācijas stacija Somijā, Jelgavas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā un Bristas atkritumu koģenerācijas stacija Zviedrijā  sniedz vietējām sabiedrībām vairākus ekonomiskos, sociālos un vides ieguvumus. Piemēram, Klaipēdā samazinājās atkarība no importētajiem kurināmajiem, kas ļāva klientiem samazināt siltumenerģijas cenu. Tāpat Klaipēdas koģenerācijas stacija ir atrisinājusi vietējās problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu, transformējot visus vietējās pašvaldības atkritumus siltumenerģijā un elektroenerģijā, tādejādi palīdzot Klaipēdas reģionam sasniegt ES Atkritumu direktīvas prasības. Centralizētās siltumapgādes sistēmas klienti Stokholmā un Jelgavā arī iegūst no samazinātām ražošanas izmaksām. Papildus tam, aizstājot gāzes vai šķidrā fosilā kurināmā katlus ar efektīvām atkritumu vai biomasas koģenerācijas iekārtām, ievērojami samazinās CO2 izmešu līmenis atmosfērā.

Ražošana koģenerācijas režīmā ir ilgtspējīgs un energo efektīvs enerģijas ražošanas veids, kura laikā tiek izmantoti gandrīz 90% no kurināmā enerģijas. Kombinētā ražošana samazina izmešu daudzumu apkārtējā vidē par aptuveni 25 līdz 40%, salīdzinājumā ar siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu atsevišķos procesos.

Šā gada 3. aprīlī Briselē, saņemot apbalvojumu ikgadējā COGEN Europe konferencē Hokans Grefbergs (Håkan Grefberg), Fortum Heat nodaļas vecākais konsultants, teica: "Mēs esam ļoti gandarīti redzot, ka mūsu uzņēmuma stratēģija sekmēt efektīvu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu, izmantojot vietējos energoresursus, tiek novērtēta visā Eiropā. Mēs lepojamies, ka esam uzbūvējuši pirmo atkritumu koģenerācijas staciju Baltijas valstīs, kas kalpo Klaipēdas reģiona iedzīvotāju vajadzībām. Tāpat mēs lepojamies, ka esam īpašnieks lielākajai biomasas koģenerācijas stacijai Latvijā."

"Vienlaicīga vairāku staciju būvniecība dažādās valstīs mūsu uzņēmumam bija liels izaicinājums, tomēr, piemēram, vienlaicīga dvīņu staciju būvniecība Jarvenpē (Järvenpää) un Jelgavā deva ievērojamu izmaksu samazinājumu un saīsināja projekta īstenošanas laiku", stāsta Markus Nordstroms (Markku Nordström), Fortum Heat nodaļas Industriālās inteliģences menedžeris.

Papildu informācija:

Markku Nordström, Fortum Heat nodaļas Industriālās inteliģences menedžeris, Somija, tel. +358 50 454 3224

Klaipēdas, Jarvenpes, Jelgavas un Bristas koģenerācijas staciju foto pieejami šeit:

http://mediabank.fortum.com/Default.aspx

Fortum Korporācija

Korporatīvās komunikācijas

Fortum

Fortum mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2013. gadā Fortum pārdošanas apjomi sasniedza 6.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.6 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 9,500 darbinieki. Fortum akcijas ir kotētas NASDAQ OMX Helsinku biržā. www.fortum.lv

Koģenerācijas process

Ražošana koģenerācijas procesā ir ilgtspējīgs un energo efektīvs enerģijas ražošanas veids, kura laikā tiek izmantoti 90% no kurināmā enerģijas. Kombinētā ražošana samazina izmešus atmosfērā par 25‒40% un bio enerģijas izmantošana ir CO2 neitrāla. Saskaņā ar Fortum stratēģiju, uzņēmums aizstāj fosilā kurināmā (ogles/gāze) siltumu ražojošos katlus ar biomasas vai atkritumu koģenerācijas stacijām, tādejādi nodrošinot klientiem konkurētspējīgākas siltumenerģijas cenas.

COGEN

COGEN Europe ir Eiropas asociācija, kas atbalsta koģenerāciju. Tās galvenais mērķis ir paplašināt koģenerācijas procesa izmantošanu Eiropā, lai tādejādi nodrošinātu ilgtspējīgu enerģijas ražošanu nākotnē. COGEN Europe sekmē koģenerācijas attīstību Eiropā un pasaulē. Lai šo mērķi sasniegtu, COGEN Europe strādā ES līmenī ar dalībvalstīm, lai izstrādātu ilgtspējīgas enerģijas politikas un novērstu nevajadzīgas barjeras šīs stratēģijas īstenošanai.

 

 

Atpakaļ