Fortum jaunā vīzija un stratēģija; precizēti finanšu mērķi

Fortum ir izstrādājis un publicējis jaunu uzņēmuma stratēģiju, saskaņā ar kuru Fortum stratēģiskie mērķi ir izaugsme un ilgtermiņa rentabilitāte, galveno uzmanību veltot tīrās enerģijas ražošanai, klientiem un vērtības radīšanai akcionāriem. Ilgtermiņa finanšu mērķis peļņai no ieguldītā kapitāla (ROCE) ir koriģēts uz 10%, savukārt mērķis salīdzināmajam neto parādam attiecībā pret EBITDA, kas ir apmēram 2,5 reizes — ir palicis nemainīgs. Arī dividenžu politika saglabājas līdzšinējā.

Enerģētikas nozare piedzīvo straujas pārmaiņas, kuras virza globālās megatendences, piemēram, klimata pārmaiņas, urbanizācija, aktīvāki klienti, kā arī digitalizācijas sniegtās iespējas un straujā tehnoloģiju attīstība. Zemās enerģijas cenas, kuras ietekmē zemās patēriņa preču cenas un subsidēto atjaunojamo resursu pieaugums, ko vēl vairāk pastiprina vispārējā lēnā ekonomiskā attīstība, ir radījušas nepieciešamību pēc pārmaiņām enerģētikas nozarē. Tajā pat laikā enerģētikas nozarei ir jākļūst par līderi klimata izmaiņu mazināšanā.

Fortum stratēģijai ir četri stūrakmeņi: 1) virzīt pārmaiņas nozarē un palielināt esošo ražotņu ražīgumu; 2) radīt risinājumus augošām ilgtspējīgām pilsētām un pilsētu teritorijām; 3) palielināt investīcijas saules un vēja tehnoloģijās; 4) veidot jaunas sadarbības formas enerģētikā.

"Mūsu jaunā vīzija — kļūt par tīrās enerģijas līderi — aptver visus šos uzdevumus. Mūsu spēcīgā skaidras naudas plūsma sniedz mums unikālu iespēju augt un būt proaktīviem nozares pārmaiņu virzītājiem. Mēs investēsim izaugsmē, ko atbalsta mūsu stiprā bilance tiktāl, cik to ļauj mūsu salīdzināmais neto parāds attiecībā pret EBITDA," stāsta Peka Lundmarks (Pekka Lundmark), uzņēmuma prezidents un izpilddirektors.  "Mūsu mērķis ir stiprināt savu pozīciju esošajos tirgos un citviet Eiropā, izvēloties konsolidāciju. Vienlaikus mēs tiecamies izmantot savas zināšanas un kompetenci, lai izveidotu jaunas ieņēmumu plūsmas, kas balstītos ne tikai uz Ziemeļvalstu elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenām."

"Tagad, kad ir pieņemts lēmums par to, kāda būs mūsu stratēģija, nākamais solis būs saskaņot Fortum organizācijas un darbības modeli, lai nodrošinātu ātru un efektīvu stratēģijas ieviešanu," teikto papildina Lundmarks.

Fortum stratēģijas četri stūrakmeņi

Virzīt pārmaiņas nozarē un palielināt ražīgumu
Lai nodrošinātu esošo ražotņu konkurētspēju, Fortum palielinās ražotņu ražīgumu, samazinās izmaksu bāzi, stiprinās iepirkumus un palielinās kapitāla efektivitāti visās darbībās. Pirmais solis būs līdz 2017. gada beigām samazināt pašreizējās darbības fiksētos izdevumus par 100 miljoniem eiro.

Fortum vēlas radīt vērtību, virzot komunālo pakalpojumu nozares konsolidāciju un restrukturizāciju, izmantojot apvienošanos un uzņēmumu iegādi tirgos, kuros Fortum strādā, kā arī integrētajā Eiropas tirgū.

Radīt risinājumus ilgtspējīgām pilsētām
Augošo pilsētu un pilsētu teritoriju paplašināšanās piedzīvo daudzus izaicinājumus, piemēram, apjomīgus izmešus no neefektīvas siltumenerģijas, dzesēšanas un elektrības ražošanas, pieaugošs atkritumu daudzums, augsts piesārņojuma līmenis un troksnis, ko rada transportlīdzekļi. Fortum mērķis ir izmantot savu kompetenci un pieredzi, lai palīdzētu pilsētām atrisināt minētos izaicinājumus ilgtspējīgā veidā, un atbalstītu apļveida ekonomikas izveidi. Fortum risinājumu klāstā ietilpst efektīva un uzticama centralizētā siltumapgāde un dzesēšana, integrēti elektroenerģijas mazumtirdzniecības un citi saistīti risinājumi, atkritumu dedzināšana elektrostacijās un atkritumu apstrāde, kā arī e-mobilitātes palielināšana, izmantojot viedās uzlādes tehnoloģijas elektroautomobiļiem. Turklāt uzņēmums saredz jaunas ieņēmumu iespējas, sniedzot ekspertu pakalpojumus minētajās jomās.

Fortum galvenais mērķis ir panākt izaugsmi esošajos tirgos un arī plašākā Eiropas tirgū. Tāpat Fortum vēlas izpētīt iespējas rūpīgi izvēlētās Āzijas pilsētu teritorijās.

Attīstīt saules un vēja enerģiju
Fortum mērķis ir iekļaut savā piedāvājumu portfelī arī saules un vēja enerģiju. Tās ir tehnoloģijas, kas aizvien vairāk attīstās. Tajā pat laikā komunālo pakalpojumu sniedzēju kompetences kļūst aizvien nozīmīgāka, jo subsidēšanas mehānismi tiek pamazām samazināti un enerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem arvien vairāk nosaka tirgus.

Attiecībā uz vēja enerģiju, Fortum pašreizējie tirgi un plašākais Eiropas tirgus piedāvā labvēlīgus nosacījumus. Saules enerģijas jomā izaugsmei ir nepieciešams plašāks ģeogrāfiskais vēriens un ieiešana jaunos, rūpīgi izvēlētos tirgos.

Veidot jaunas sadarbības formas enerģētikā
Šobrīd mainīgajā enerģētikas nozarē jaunajiem tehnoloģiju uzņēmumiem (startup) ir ļoti nozīmīga loma gan jaunāko tehnoloģiju, gan biznesa modeļu inovāciju ieviešanā. Digitalizācija nodrošinās gan ražīguma kāpumu esošajos uzņēmumos, gan jaunu piedāvājumu izstrādi klientiem.

Fortum mērķis ir kļūt par līderi enerģētikas tehnoloģiju un to pielietojuma izstrādē. Lai paātrinātu jauno piedāvājumu izstrādi un nonākšanu tirgū, Fortum ir apņēmies spēcināt savus esošos uzņēmumus inovāciju un digitalizācijas jomā, sadarboties ar pasaulē vadošajiem piegādātājiem, daudzsološu tehnoloģiju uzņēmumiem un pētnieciskajiem institūtiem, un veikt tiešas un netiešas investīcijas jaunos tehnoloģiju uzņēmumos (startup), tādejādi sekmējot jaunas inovācijas.

Ilgtermiņa finanšu mērķi

Fortum pārskatītie finanšu mērķi palīdz labāk saprast uzņēmuma ilgtermiņa redzējumu par vērtības radīšanas potenciālu un tā jauno attīstības stratēģiju. Pārskatītie ilgtermiņa finanšu mērķi:
-    peļņa no ieguldītā kapitāla (ROCE) ir vismaz 10%
-    salīdzināmais neto parāds attiecībā pret EBITDA ir apmēram 2,5 reizes.
Iepriekšējie ilgtermiņa finanšu mērķi bija: peļņa no ieguldītā kapitāla (ROCE) 12% un salīdzināmā neto parāda attiecība pret EBITDA — apmēram 2,5 reizes.

Fortum dividenžu politika saglabājusies bez izmaiņām: tās mērķis ir maksāt stabilas, ilgtspējīgas un pieaugošas dividendes 50-80% apmērā no peļņas par akciju, izņemot vienreizējās pozīcijas.


Fortum Korporācija
Helena Aatinen
Komunikāciju nodaļas vecākā viceprezidente

Papildu informācija:
Pekka Lundmark, Fortum prezidents un izpilddirektors, tel. +358 10 45 24112

Plašsaziņas līdzekļiem:
Helena Aatinen, Komunikāciju nodaļas vecākā viceprezidente +358 10 45 20480
Investori un analītiķi:
Sophie Jolly, Investoru nodaļas viceprezidente, tel. +358 10 45 32552

Fortum
Fortum vīzija ir kļūt par tīrās enerģijas līderi. Mēs nodrošinām mūsu klientus ar elektroenerģiju, siltumenerģiju un dzesēšanu, kā arī piedāvājam citus enerģētikas risinājumus, kas uzlabo dzīvi gan mūsu, gan nākamajām paaudzēm. 64% no mūsu elektroenerģijas jau tagad tiek saražota, neradot CO2 izmešus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā, Polijā un Indijā. 2015. gadā pie mums strādāja 8000 enerģētikas nozares profesionāļi un uzņēmuma pārdošanas apjoms sasniedza 3,5 miljardus eiro. Fortum akcijas ir iekļautas Nasdaq Helsinki biržā. www.fortum.com 

Atpakaļ