Jelgavā apkure pieslēgta jau 126 ēkām

Līdz 3. oktobrim Jelgavā apkure pieslēgta 100 dzīvojamām mājām un 26 iestādēm, tostarp 17 izglītības iestādēm - skolām un bērnudārziem.

Kārtība, kādā “Fortum” Jelgavā pieslēdz apkuri, nav mainījusies -  iedzīvotājiem ir jāgriežas pie sava nama pārvaldnieka, kas organizē apkures pieslēgšanu, bet juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāgriežas uzņēmuma Klientu daļā. Klientiem, kuriem nav parāda par siltumenerģiju, „Fortum” apkuri pieslēdz saskaņā ar klienta vēlmēm. Ēkām, kurām ir parāds par siltumenerģiju, „Fortum” aicina māju pārstāvjus uz pārrunām, lai panāktu vienošanos par parāda apmaksas kārtību un termiņiem, kā arī lai saskaņotu mājas uzkrātā parāda apjomu. Tā kā Jelgavā šobrīd ir otrs lielākais parāds par siltumenerģiju, uzņēmums nevar atļauties pieslēgt apkurei ēkas ar parādiem, lai parādu nasta neaugtu vēl lielāka un neapdraudētu visas pilsētas siltumapgādi.  

 

 

Sākoties apkures sezonai, „Fortum” piedāvā klientiem pārjaunot siltumenerģijas piegādes līgumus, kas noslēgti starp SIA „Fortum Jelgava” un namu pārvaldniekiem, kā arī saņemt dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumus līguma pārslēgšanai un pakalpojumu sniegšanai, kas nav iekļauti siltumenerģijas tarifā - ēku individuālo siltumpunktu apkalpošanai un siltumapgādes rēķinu sagatavošanai. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu saņemšanai, „Fortum” sadarbībā ar namu pārvaldniekiem un māju vecākajiem ir sācis veikt iedzīvotāju aptauju, kuru plānots pabeigt līdz 20. oktobrim. Līgumu pārslēgšanu paredzēts pabeigt līdz 1. decembrim.   

 

 

Šā gada jūnijā SIA „Fortum Jelgava” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu projektu, kas paredz samazināt siltumenerģijas gala pārdošanas tarifu Jelgavas pilsētā vidēji par septiņiem procentiem, salīdzinājumā ar spēkā esošajiem tarifiem. „Fortum” paredz piemērot samazināto siltumenerģijas tarifu tiklīdz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija to būs apstiprinājusi. Šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir 47.01 Ls/MWh (bez PVN).

 

 

 

Papildus informācija:

 

Guntra Matisa

 

Komunikācijas vadītāja

 

SIA “Fortum Jelgava”

 

Mob.: +371 29338491

 

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

 
 

Atpakaļ