Sākas ikgadējā ieinteresēto pušu aptauja "One Fortum"

Pienācis laiks ieklausīties klientu un citu ieinteresēto pušu viedokļos – martā un aprīlī tiks veikta ikgadējā aptauja One Fortum (Vienots Fortum)
Katru gadu ar aptaujas One Fortum palīdzību mēs ieklausāmies dažādu ieinteresēto pušu viedokļos par  Fortum. Šī aptauja mums sniedz informāciju par to, vai un kā ir mainījies klientu apmierinātības līmenis ar sniegtajiem pakalpojumiem un kāda ir uzņēmuma reputācija, vienlaicīgi sniedzot arī norādes, kuras jomas mums vajadzētu uzlabot. Tāpat aptauja sniedz informāciju mūsu ieinteresētajām pusēm, ka mums viņu viedoklis ir svarīgs un ka mēs strādājam, lai īstenotu klientu vēlmes un vajadzības attiecībā uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Šogad aptauja tiek veikta sesto reizi un norisināsiesgandrīz visās valstīs, kurās Fortum strādā: Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā,  un Baltijas valstīs. Elektroenerģijas risinājumu daļai ir klienti vairākās valstīs, tādēļ aptaujas ietvaros tiks intervēti arī citu valstu klienti.  Saņemtās atbildes būs konfidenciālas. Informāciju apkopos un analizēs  Fortum sadarbības partneris Norstat. Rezultāti būs zināmi jūnijā.
 
Ja saistībā ar veikto aptauju klientiem rodas kādi jautājumi vai ieteikumi, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centru klātienē vai pa tālruni 63007055.

Atpakaļ