Novembrī siltumenerģijas tarifs Jelgavā saglabājas zems

Novembrī SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā saglabājas zems, iepriekšējā mēneša līmenī un ir 53,73 EUR/MWh bez PVN. Tas ir par 13,4 % zemāks nekā 2014. gada novembrī.

2014. gada novembrī siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā bija 62.02 EUR/MWh bez PVN. Savukārt, 2013. gada novembrī siltumenerģijas tarifs Jelgavā bija 66.89 EUR/MWh bez PVN.

2015. gada jūnijā SIA „Fortum Jelgava” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu, kas paredz siltumenerģijas tarifa samazinājumu un mazāku dabasgāzes cenu ietekmi. Siltumenerģijas tarifa samazinājums tika veikts divos posmos, no kuriem pirmais tika veikts 2013. gadā, kad „Fortum” nodeva ekspluatācijā biomasas koģenerācijas staciju, bet otrais - šogad, kad ir apkopoti pilna kalendārā gada cikla finanšu un ražošanas rādītāji. Paredzēts, ka jaunais siltumenerģijas tarifs Jelgavā varētu stāties spēkā 2016. gada sākumā.

Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai centralizētai siltumapgādei tiek izmantota koksnes šķelda, kas nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi. Jaunuzceltā biomasas koģenerācijas stacija spēj nodrošināt līdz 85% no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, tādejādi būtiski uzlabojot centralizētās siltumapgādes drošību, bet maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas. Lai arī dabasgāzes izmantošanas īpatsvars siltumenerģijas ražošanā ir saglabājies salīdzinoši neliels, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka siltumenerģijas gala tarifam ir jābūt piesaistītam dabasgāzes tirdzniecības cenai, neatkarīgi no izmantotā dabasgāzes īpatsvara siltumenerģijas ražošanā.

Par faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru mēnesi informē savā interneta mājas lapā www.fortum.lv.


Papildu informācija:

Guntra Matisa
Komunikācijas vadītāja
SIA “Fortum Jelgava”
Mob.: +371 29338491
E-pasts: guntra.matisa@fortum.com

Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par mūsu klientu vajadzībām, mēs ražojam, pārvadām un pārdodam siltumenerģiju un elektroenerģiju un sniedzam ar to saistītos ekspertu pakalpojumus. Mēs strādājam Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.75 miljardus eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.35 miljardi eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,800 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

Atpakaļ