„Fortum” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu

​SIA „Fortum Jelgava” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu 57.89 EUR/MWh, kas pie šobrīd spēkā esošās dabasgāzes tirdzniecības cenas ir par 1.2% zemāks nekā spēkā esošais tarifs Jelgavas pilsētā maija mēnesī. Maija mēnesī dabasgāzes tirdzniecības cena ir salīdzinoši zema, ar ko skaidrojams salīdzinoši nelielais samazinājums procentos. Dabasgāzes cenai pieaugot, iesniegtā tarifa samazinājums pārsniedz 10%.

 

Salīdzinot ar 2013. gada septembri, pirms darbu sāka „Fortum” biomasas koģenerācijas stacija, siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā bija 66.89 EUR/MWh. Attiecībā pret šo periodu siltumenerģijas tarifa samazinājums ir 13.5 %.

Salīdzinot ar 2014. gadu, kad vidējais siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā bija 61.16 EUR/MWh, iesniegtā tarifu projekta samazinājums ir 5.4 %.

Siltumenerģijas tarifa samazinājums tika veikts divos posmos, no kuriem pirmais tika veikts 2013. gadā, kad „Fortum” nodeva ekspluatācijā biomasas koģenerācijas staciju, bet otrais - šobrīd, kad ir apkopoti pilna kalendārā gada cikla finanšu un ražošanas rādītāji.

Iesniegtā tarifa projekta izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu struktūras izmaiņām, koģenerācijā saražotās siltumenerģijas apjoma pieaugumu, ar koksnes šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, kā arī pateicoties citiem Jelgavā īstenotajiem siltumenerģijas ražošanas un pārvades efektivitātes uzlabojumiem.

Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda, kas nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi. Jaunuzceltā biomasas koģenerācijas stacija spēj nodrošināt līdz 85% no pilsētas siltumenerģijas slodzes, tādejādi būtiski uzlabojot centralizētās siltumapgādes drošību, bet maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas. Lai arī dabasgāzes izmantošanas īpatsvars siltumenerģijas ražošanā ir saglabājies salīdzinoši neliels, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, ka siltumenerģijas gala tarifam ir jābūt piesaistītam dabasgāzes tirdzniecības cenai, neatkarīgi no izmantotā dabasgāzes īpatsvara siltumenerģijas ražošanā.

Piedāvātais siltumenerģijas gala tarifs varētu stāties spēkā 2015. gada 1. novembrī.

Šobrīd spēkā esošais SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs ir spēkā no 2013. gada 1. decembra un  2015. gada maijā bija 58.57 EUR/MWh bez PVN.

Tarifa projekts 2015.

 

Papildu informācija:

Guntra Matisa

Komunikācijas vadītāja

SIA “Fortum Jelgava”

Mob.: +371 29338491

E-pasts: Guntra.Matisa@fortum.com

 

Par ”Fortum”

“Fortum” mērķis ir radīt enerģiju, kas uzlabos mūsu un nākamo paaudžu dzīves kvalitāti. „Fortum” ir specializējies efektīvas, no CO2 izmešiem brīvas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā. Uzņēmums piedāvā produktus un ekspertu pakalpojumus enerģētikā privātpersonām, rūpnieciskajiem klientiem un enerģijas ražotājiem. „Fortum” strādā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Krievijā un Polijā. 2014. gadā “Fortum” pārdošanas apjomi sasniedza 4.1 miljardu eiro un salīdzināmā pamatražošanas peļņa bija 1.1 miljards eiro. Uzņēmumā strādā aptuveni 8,400 darbinieki. „Fortum” akcijas ir kotētas Nasdaq Helsinku biržā. www.fortum.lv

 

 

Atpakaļ