2012.gada 2.maijs

Pabeigti iepirkumi par stacijas šķidruma dzesētāju, augstspiediena un galveno vārstu, sadalītās kontroles sistēmas un ar drošību saistītās sistēmas un galvenā transformatora piegādi.

Turpinot biokoģenerācijas stacijas izveides projekta īstenošanu, 10.04.2012. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai tika iesniegta atskaite par projekta īstenošanas gaitu laika periodā no 31.08.2011. līdz 29.02.2012. Šajā laika periodā uzņēmums pabeidzis iepirkumus par stacijas šķidruma dzesētāju, augstspiediena un galveno vārstu, sadalītās kontroles sistēmas un ar drošību saistītās sistēmas un galvenā transformatora piegādi. Attiecīgā iepirkuma dokumentācija 27.04.2012. iesniegta saskaņošanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ