2013.gada 2.augusts

Projekta īstenošanas gaita notiek atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.Turpinās stacijas iekārtu montāža, un paredzams, ka jau septembra vidū iekārtu montāžas darbi tiks pabeigti.

Turpinot realizēt biokurināmā koģenerācijas stacijas projektu, maija sākumā Aģentūrā tika iesniegts maksājuma pieprasījums par projekta attiecināmajām izmaksām, kas radušās laika periodā līdz 2012. gada 31. decembrim (kopējā summa 1,384 mlj. LVL). Pieprasītais publiskais finansējums novirzīts iepriekš saņemtā avansa dzēšanai. Sakarā ar iesniegto maksājuma pieprasījumu 07.07.2013. Aģentūras darbinieki veikuši pārbaudi projekta īstenošanas vietā, konstatējot, ka projekta īstenošanas gaita notiek atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Periodā turpinājusies stacijas iekārtu montāža, un paredzams, ka jau septembra vidū iekārtu montāžas darbi tiks pabeigti.

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

Atpakaļ