2014. gada 11.marts

Apstiprināts I maksājuma pieprasījums par koģenerācijas stacijas izveides izmaksām.

2014. gada februārī, pēc iepirkuma procedūru un līgumu izvērtēšanas Aģentūras Juridiskajā departamentā, apstiprināts I maksājuma pieprasījums par koģenerācijas stacijas izveides izmaksām, kas radušās līdz 2012. gada beigām. Maksājuma pieprasījuma attiecināmo izmaksu apmērs ir 10.166.172,31 LVL (14.465.160,- EUR), kas veido apmēram trešdaļu no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Atbilstošais publiskais finansējums ir 1 383 616,04 LVL (1.968.708,26 EUR), jeb 13,609999958% no deklarētajām attiecināmajām izmaksām. Maksājuma pieprasījuma publiskā atbalsta apmērs pilnībā novirzīts iepriekš saņemtā avansa dzēšanai.

 

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

 

 

Atpakaļ