2013. gada 11.decembris

Pagarināts projekta īstenošanas termiņš

​Īstenojot biokoģenerācijas stacijas izveides projektu, konstatēta nepieciešamība pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Proti, atbilstoši iepriekš plānotajam, pašlaik tiek veikta stacijas iekārtu pārbaude pilnas jaudas režīmā, un konstatēts, ka nepieciešams veikt papildus iekārtu ieregulēšanas darbus. Pašlaik uzņēmums sagatavo projekta grozījumu nepieciešamības pamatojumu, kas tuvākajā laikā tiks iesniegts Aģentūrā. Plānotie papildus ieregulēšanas darbi neapdraud projektā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Atgādinām, ka koģenerācijas stacijas izveides projekts Jelgavā tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” aktivitātē 3.5.2.2. „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”. Projekta veiksmīgas īstenošana gadījumā no Kohēzijas fonda tiks piešķirts finansējums 4.000.000,- LVL apjomā.

 

Atpakaļ