CSAS efektivitātes paaugstināšana. 6.kārta


 

„Fortum” uzsāk projekta „Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta.” īstenošanu

Vakar, 2015. gada 21. aprīlī SIA „Fortum Jelgava” parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes  paaugstināšana, 6. kārta" īstenošanu. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda 3.5.2.1.1. apakšaktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta mērķis ir Jelgavas centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšana. Projekta ietvaros plānots samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, nomainot atsevišķus virszemes, dzelzsbetona kanālos ieguldītos un tehniskajos koridoros atrodošos siltuma tīklu posmu cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, likvidējot četrus centrālos siltuma punktus (CSP) un četrcauruļu sadales sistēmas karstā ūdens cauruļvadus un uzstādot automatizētus, neatkarīgā pieslēguma individuālos siltuma punktus (ISP).

Īstenojot šo projektu, tiks paaugstināta nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība centralizētās siltumapgādes klientiem, samazināsies siltuma zudumi tīklos par apmēram trīs tūkstoš megavatstundām (MWh) gadā, kā rezultātā samazināsies  arī kurināmā patēriņš par apmēram pieciem tūkstošiem MWh gadā un CO2 emisiju līmenis par apmēram trīssimts tonnām gadā.

Lielākā daļa no Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtrasēm ir rekonstruētas, tomēr atsevišķos posmos vēl ir saglabājušās trases, kas būvētas laika posmā no 1973. līdz 1992. gadam. Šie siltumtīkli kopumā ir tehniski un morāli novecojuši. Normatīvais kalpošanas laiks siltumtīkliem ir 25 gadi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 860 598.07, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 2 260 262.95. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums šim projektam ir EUR 904 105.18.

Projektu plānots pabeigt līdz 2015. gada 15. novembrim.

 

Atpakaļ