2012.gada 18.jūlijs

Noslēgts līgums par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi saistvada izbūvei, kas savienos labā krasta siltumapgādes sistēmu ar Lielupes kreisajā krastā jaunbūvējamo biokurināmā koģenerācijas staciju.

Uzsākot projekta īstenošanu, 26.04.2012. tika noslēgts līgums par rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegādi saistvada izbūvei, kas, šķērsojot Lielupi ,savienos labā krasta siltumapgādes sistēmu ar Lielupes kreisajā krastā jaunbūvējamo biokurināmā koģenerācijas staciju, bet 28.04.2012.noslēgts otrs līgums par saistvada cauruļvadu būvmontāžas darbiem. Šajā laika periodā uzsākta rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmas piegāde, kā arī uzsākti būvmontāžas darbi.

Augstākminētais projekts „Jelgavas pilsētas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumavota nomaiņa, paaugstinot siltumapgādes sistēmas darbības energoefektivitāti un nodrošinot atjaunojamā kurināmā izmantošanu” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pasākuma „Enerģētika” 3.5.2.1.1. aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1.603.634,48 LVL, no kuriem Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 512.781,79 LVL. Atbilstoši noslēgtajam līgumam, projekta īstenošana jāveic līdz 2013. gada 18. februārim.

Atpakaļ